ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19588155

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คือ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถานที่ฝึกศึกษา และอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศทั้งในทางด้านยุทธวิธีเสนาธิการกิจ และการบริหารอันจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในระดับกองบิน โดยจะมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

2.ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยตอนนั้นทางกองทัพอากาศยังมีฐานะเป็นเพียงกรมอากาศยานได้พิจารณาเห็นความจำเป็นว่าควรจะเปิดโรงเรียนสำหรับการศึกษาชั้นสูงของนายทหารนักบิน โดยมีนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการบินชั้นสูง (Air Tactical School) ของอเมริกัน 3 ท่าน กับนายทหารผู้ใหญ่อีกเป็นจำนวนหนึ่งดำเนินการด้วยเหตุนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กองทัพอากาศจึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนการบินชั้นสูง” ขึ้น โดยนายทหารที่เข้ารับการศึกษาจะถูกเรียกว่า “นายทหารฝึกหัดราชการ” จำนวน 10 คนขึ้น แต่ทางโรงเรียนการบินชั้นสูงนี้เปิดให้การศึกษาได้เพียง 1 ปี ก็ต้องยุติการดำเนินการลง เนื่องจากประสบกับปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจในช่วงนั้นเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์ พันลึก ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ได้มีการคัดเลือกนายทหารเพื่อส่งไปศึกษา ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมีราชชื่อว่า นาวาอากาศโท ทวี จุลละทรัพย์, นาวาอากาศโท หะริน หงสกุล, นาวาอากาศตรี สวัสดิ์ โพธิ์วิหค, และนาวาอากาศตรี ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์ พร้อมกันนั้นก็ได้จัดส่งนายทหารไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้กลับมาเป็นกำลังหลักในการก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการอากาศต่อไป

ระหว่างที่กองทัพอากาศยังไม่สามารถก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ได้นั้น ยังได้ให้การศึกษาแก่นายทหารของโรงเรียนการบินชั้นสูงต่อไป และในปี พ.ศ. 2481 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนการบินชั้นสูงเดิมให้เหมาะสมกับกาลสมัย แถมยังทำการเปิดการศึกษาขึ้นอีก เรียกว่า “โรงเรียนเพิ่มวิชานายทหารอากาศ” มีนายทหารเข้ารับการศึกษาจำนวน 15 คน แต่ก็ต้องประสบปัญหาทำให้ไม่อาจเปิดการสอนในปีที่ 2 ได้ เนื่องจากกองทัพอากาศก็ต้องปฏิบัติราชการสนามหลายครั้ง ไม่มีนายทหารพอที่จะมาดำเนินการในโรงเรียนการบินชั้นสูงอีกต่อไป

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2490 กองทัพอากาศได้เปิดหลักสูตร “โรงเรียนนายทหารนักบิน” ขึ้นมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี หลังจากที่โรงเรียนนายทหารนักบินเปิดดำเนินได้ 1 ปี กองทัพอากาศได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีนายทหารที่สำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ต่างประเทศ และนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศได้ จึงเป็นเหตุให้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศขึ้น

โดยทางกองทัพอากาศได้ก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศขึ้น ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มีพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิด มีอาคารของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ใช้เป็นอาคารเรียน

3.คุณสมบัติของนายทหาร – นายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ
คุณสมบัติของนายทหาร – นายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ จะมีดังต่อไปนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรประจำจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศหรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรเทียบเท่า
- มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 53 ปี ( นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือนับถึงปีที่เปิดการศึกษา )
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ทนต่อการตรากตรำในการศึกษา และผ่านการตรวจร่างกาย โดยมีใบรับรองแพทย์ทหารว่าไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษา
- เป็นผู้ที่ทางราชการไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการขั้น “ลับที่สุด”
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสาร หรือตำราภาษาอังกฤษได้
- ไม่ติดการปฏิบัติราชการอื่น ในขณะเข้ารับการศึกษา

4.คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ
คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ จะมีดังต่อไปนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือเทียบคุณวุฒิให้
เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 7
- อายุไม่เกิน 48 ปี โดยนับถึงปีเข้ารับการศึกษา
- มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษาและปฏิบัติงานในการศึกษาได้ ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคขัดต่อการศึกษา
- ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ ลับที่สุด”
- เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษได้
- ไม่ติดการปฏิบัติราชการในขณะรับการศึกษา

5.ภารกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จะมีภารกิจหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

6.พันธกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
พันธกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จะมีดังต่อไปนี้
- ให้การศึกษาและฝึกอบรมงานเสนาธิการกิจในระดับยุทธการแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
- ควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ ภายนอก
- สร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและส่วนสนับสนุนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษา
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น

7.วิสัยทัศน์ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
“เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศ ที่สร้างผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการชั้นนำในภูมิภาค”

8.ปรัชญา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มีปรัชญา ดังต่อไปนี้
- หลักการและวิธีการสำคัญกว่ารายละเอียด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิด มีความเข้าใจและรู้จักแก้ปัญหา
- ยึดถือวัตถุประสงค์ของส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านการป้องกันประเทศเป็นส่วนรวม ยิ่งกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์เฉพาะเหล่าทัพของตน
- มีเสรีในการแสดงความคิดเห็น

9.ปรัชญาหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมเป็นผู้บังคับ บัญชา และฝ่ายเสนาธิการ เพื่อปฏิบัติงานระดับยุทธการของกองทัพอากาศ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

10.ปณิธาน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ปณิธาน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คือ “เรามุ่งมั่น สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อพัฒนากองทัพ”

https://nine100.com/20-stories-about-sena-air-force-school/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา