ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19588144

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

1.โรงเรียนจ่าทหารอากาศ คือ
โรงเรียนจ่าอากาศ คือ สถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ทำการผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งยังให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด

2.ประวัติ โรงเรียนจ่าอากาศ
แรกเริ่มกองทัพอากาศนั้นไม่มีโรงเรียนผลิตนายทหารประทวน โดยส่วนใหญ่นายทหารประทวนนั้นจะได้มาจากทหารกองประจำการที่ทำการสมัครเข้ารับราชการต่อ และถูกแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศเมื่อปฏิบัติงานมีความรู้ มีความสามารถ มีความชำนาญงานสูง ก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศให้สูงขึ้นตามลำดับเอง

เมื่อในปี พ.ศ.2481 กองทัพอากาศได้กำหนดให้มี แผนกอาวุธ กองโรงเรียนการบิน และมีแผนกโรงเรียน เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารอากาศ แบ่งกิจการ และกำหนดหน้าที่แผนกโรงเรียน ดังนี้

- กองศึกษาที่ 1 มีหน้าที่อบรมนายทหารสัญญาบัตร ทุกจำพวก
- กองศึกษาที่ 2 มีหน้าที่อบรมนายทหารประทวน ทุกจำพวก
- กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ มีหน้าที่อบรมผู้บังคับหมู่ทหารราบ

ภารกิจของแผนกโรงเรียน เริ่มแรกได้คัดเลือกทหารกองประจำการตามกองบินต่างๆ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเร่งรัดใน กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ เพื่อผลิตเป็นผู้บังคับหมู่สำหรับปกครองทหารกองประจำการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2483 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศได้ประสบเหตุการณ์รบอย่างแท้จริง จึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาว่า "ทหารจำเป็นต้องมีความรู้ในหลักวิชาเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กองทัพอากาศจึงจะมีประสิทธิภาพด้านการรบ หากจะใช้แต่ความกล้าหาญและความชำนาญการรบ ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ และอาจก่อให้เกิดเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการปฏิบัติการรบได้จากแนวความคิดในด้านการศึกษาดังกล่าว กองทัพอากาศจึงได้เริ่มดำเนินการเพื่อวางรากฐานโครงการศึกษาของกองทัพอากาศขึ้น จึงได้ปรับปรุงและกำหนดอัตราตามลำดับ

ในปี พ .ศ.2491 กำหนดให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2491 ตามคำสั่งกระทรวง กลาโหม (พิเศษ) "แผนกโรงเรียน" เปลี่ยนฐานะเป็น "กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ" ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ เริ่มบริหารงานตามอัตราใหม่ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๔๙๒ ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสภากองทัพอากาศครั้งแรก ได้มีการรวมแผนกโรงเรียนต่างๆ ของกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนี้
- โรงเรียนฝึกการช่างอากาศ ของกองโรงงานกรมทหารอากาศ
- โรงเรียนสื่อสาร ของแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารอากาศ
- กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ

จนมาถึงปี พ.ศ.2495 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงมีภารกิจต้องรับผิดชอบการศึกษาของกองทัพอากาศทั้งหมด ได้รับโอนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศจากกรมเสนาธิการทหารอากาศ จัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้น กองโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าต่างๆ ได้รวมกันเป็น"กองโรงเรียนจ่าอากาศ" ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ 24 ธันวาคม 2495 ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) และในปี พ.ศ.2510 ก็ได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อ กองโรงเรียนจ่าอากาศ เป็น โรงเรียนจ่าอากาศในที่สุด

3.วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันผลิตนายทหารประทวนหลักที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเป็น กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"

4.ปรัชญา
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ มีจิตอาสา"

5.คำขวัญ
"จ่าอากาศ คือ หัวใจของกองทัพ"

6.ปณิธาน
ปณิธานของโรงเรียนจ่าทหารอากาศ คิอ การผลิตจ่าอากาศที่มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของ กองทัพอากาศ

7.อัตลักษณ์
"มีความรู้สนับสนุนด้านการบิน เคร่งครัดวินัย เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี"

8.เอกลักษณ์
"แหล่งผลิตจ่าอากาศที่เป็นหัวใจของกองทัพอากาศ".

9.ความมุ่งหมาย
ความมุ่งหมายกองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

10.ภารกิจ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

อ่านเพิ่มเติม https://nine100.com/20-stories-about-air-force-academy/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา