ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19583770

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

แสดงภาพทั้งหมด

บริการจัดทำแผนธุรกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหลากวงการพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยสร้างสร้างแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง เพื่อนำไปสร้างธุรกิจจริงขึ้นมา นำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขอระดมเงินจากนักลงทุน หรือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่องานและนำเสนอแก่ผู้ติดต่อ เป็นต้น
โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเขียนแผนธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งการตลาด การเงิน การปฏิบัติงานแบบครบวงจร เพื่อให้คุณเห็นภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน
...
ข้อมูลที่ได้รับ
...
บทสรุปผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ
ความเป็นมาของธุรกิจ
- ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
- สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ
- ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการ
- ข้อมูลธุรกิจ
- รายนามคณะกรรมการบริษัท
- อำนาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง
- ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร
- แผนผังองค์กร
- หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
- แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมายทางธุรกิจ
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์
- แผนการดำเนินการอื่นๆของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
- สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
- การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด
- แนวโน้มทางการตลาด
- ตลาดเป้าหมาย
- ลักษณะทั่วไปของลูกค้า
- สภาพการแข่งขัน
- คู่แข่งขัน
- รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
- การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
แผนการตลาด
- เป้าหมายทางการตลาด
- การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย
- กลยุทธ์ทางการตลาด
- กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์ด้านราคา
- กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย
- กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด
- กิจกรรมหรือการดำเนินการทางการตลาด
แผนการผลิต
- สถานประกอบการในการผลิต
- เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต
- ข้อมูลการผลิต
- รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ขั้นตอนการผลิต
- แผนผังกระบวนการผลิต
แผนการเงิน
- ประมาณการในการลงทุน
- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
- สมมติฐานทางการเงิน
- นโยบายทางการเงิน
- ประมาณการในการขายรายเดือน
- ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า
- ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าซื้อมาเพื่อการผลิต
- ประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนขายสินค้า
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย
- ประมาณการงบกำไรขาดทุน
- ประมาณการงบกระแสเงินสด
- ประมาณการงบดุล
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
...
หมายเหตุ : รายละเอียดในแผนธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาค่าจ้างและความเหมาะสม
...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณโอม 063 868 2713

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา