ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19578669

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

FIRST STEP MANAGER
ผู้จัดการมือใหม่


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี


หลักการและเหตุผล
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
- ต่อองค์กร
- ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
- การบริหารคน
- การบริหารงาน
3. ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
4. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
- ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
5. ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)
6. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
- ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
- เรียนรู้ Style ลูกน้อง
- วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
- สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ
- จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
7. เทคนิคการวางแผนงาน
8. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
10. การจูงใจและการชมเชย
- ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
- ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
11. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
12. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
- ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
13. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา