ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19578631

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม


วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)


หลักการและเหตุผล
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด
2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม
3. ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม
2. คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม
3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็น
4. รูปแบบของรายงานการประชุม
5. การจดบันทึกการประชุม
- การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
- การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ
- การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล
6. หลักการเขียนรายงานการประชุม
- ใจความสำคัญ
- ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การเรียงลำดับวาระการประชุม
- การเขียนคำพูดโต้แย้ง
- การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ
- การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม
7. คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา
8. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม
9. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจดและสรุปรายงานประชุม
10. กรณีศึกษา และถามตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา