ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19578104

Tanla ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2021

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020 ทางคณะกรรมการได้แถลงผลประกอบการ
ก่อนตรวจสอบ (Unaudited) ประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 สำหรับปีงบการเงิน 2021
- รายได้อยู่ที่ 4.555 พันล้านรูปี เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2020
- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1.053 พันล้านรูปี เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2020
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 786 ล้านรูปี เพิ่มขึ้น 204% จากไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2020
- กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 5.17 รูปี เพิ่มขึ้น 196% จากไตรมาสแรกของปี 2020
- Tanla และบริษัทในเครือทั้งหมดยังคงปลอดภาระหนี้
- การตั้งสำรองเผื่อการขาดทุนจากการลงทุน 37 ล้านรูปีในกองทุนที่มีสภาพคล่อง และการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29.2 ล้านรูปีในปีงบการเงิน 2020
นั้น เกิดการพลิกกลับในไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากมีการรับรู้ในจำนวนเดียวกันแล้ว
- ได้รับเงินคืนภาษี 14.4 ล้านรูปีในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2021
- รายได้จากดอกเบี้ย 34.2 ล้านรูปี ประกอบด้วยดอกเบี้ยจาก TDS จำนวน 14 ล้านรูปี และดอกเบี้ยที่รับรู้แล้วจำนวน 20.2 ล้านรูปีจากเงินฝากประจำกับ
ธนาคาร HDFC Bank
“ผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ Tanla สวนกระแสท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคที่กำลังกระทบเศรษฐกิจทั่วโลก” Uday Reddy ประธานและกรรมการผู้จัดการของ
Tanla กล่าว “การที่เราวางตำแหน่งเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดการสื่อสารดิจิทัลและคลาวด์นั้น ส่งผลให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทั้ง
เมื่อเทียบรายปี และเมื่อเทียบรายไตรมาส”
Uday Reddy กล่าวถึงคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งประเทศอินเดีย (TRAI) เรื่องการเปิดตัวบริการ DLT ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2020 ว่า “บริษัทมีกำหนดเปิดตัว Trubloq เชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนแพลตฟอร์มนี้มีแนวโน้มที่จะกลาย
เป็นมาตรฐานสูงสุดของวงการ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทเทเลคอม และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ นั้น แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถทำให้สแปมและความเสี่ยงจาก
การฉ้อโกงผ่านมือถือลดน้อยลงได้ อีกทั้งยังทำให้อำนาจในการเลือกใช้บริการอยู่ในมือของผู้บริโภค”
ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
- ในไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2021 มีลูกค้าใหม่จำนวน 80 ราย ขณะที่รายได้ทั้งปีอาจจะอยู่ที่ 800 ล้านรูปี ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าที่หลากหลายจาก
อุตสาหกรรมหลัก ๆ (อีคอมเมิร์ซ, บริการทางธนาคาร การเงิน และการประกันภัย หรือ BFSI, เทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech, โทรคมนาคม เป็นต้น) ซึ่งรวม
ถึงแบรนด์ที่ตั้งมานานแล้ว ไปจนถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง
- Tanla ได้รับสัญญาจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในดูไบ เพื่อติดตั้งวางระบบบจัดการข้อความ SMS แบบ promotional/bulk โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ข้อมูลสำคัญขององค์กรและอื่นๆ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องการซื้อคืนหุ้น
- ในการซื้อคืนหุ้น มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นจำนวน 16.7 ล้านหุ้น ซึ่งเท่ากับ 87.80% ของขนาดข้อเสนอซื้อคืน ส่งผลให้หุ้นทุนชำระแล้วลดลงสู่ระดับหุ้น
สามัญ 135.5 ล้านหุ้น มูลค่า 1 รูปี/หุ้น จากหุ้นสามัญ *152.2 ล้านหุ้น มูลค่า 1 รูปี/หุ้น
- หลังการซื้อคืน จำนวนผู้ถือหุ้นลดลง 3,614 ราย จาก 50,711 ราย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2020 เหลือผู้ถือหุ้น 47,097 ราย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020
- เงินที่ได้จากการซื้อคืนทั้งหมดจำนวน 1.352 พันล้านรูปีนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2020 และมีการชำระภาษีซื้อคืนจำนวน
295 ล้านรูปีแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020
- สัดส่วนการถือครองหุ้นก่อนและหลังการซื้อคืนมีรายละเอียดดังนี้:
ก่อนซื้อคืน(ณ วันที่ 12 มิ.ย.2020) หลังซื้อคืน(ณ วันที่ 31 ก.ค.2020)
รายละเอียด จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของการถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของการถือหุ้น
กลุ่มผู้สนับสนุน 6 5,36,10,558 35.21 6 5,36,10,558 39.55
Banyan Investments Limited 1 2,19,99,824 14.45 1 2,19,99,824 16.23
พนักงาน 45 85,32,785 5.6 42 80,47,835 5.94
ประชาชน 50,659 6,81,14,390 44.74 47,048 5,19,06,588 38.27
รวมทั้งหมด 50,711 *15,22,57,557 100.0 47,097 13,55,64,805 100.0
* หมายเหตุ: อยู่ระหว่างรออนุมัติขอจดทะเบียนจาก BSE Limited เพื่อจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 62,85,858 หุ้นที่มีการจัดสรรไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน
2020 ตามการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วอแรนท์)
ข้อมูลล่าสุดเรื่องการควบกิจการ
- สำนักงานในไฮเดอราบัดของบริษัท Honorable NCLT ได้อนุมัติการควบรวมบริษัท Karix Mobile Private Limited ("Karix") และ Unicel Technologies
Private Limited ("Unicel") กับบริษัท Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2020
- ตามคำสั่งของ NCLT Order วันที่กำหนดสำหรับการควบกิจการ คือวันที่ 9 เมษายน 2019
- ตามที่ได้อนุมัติในคำสั่งของ NCLT ชื่อบริษัท Tanla จะถูกเปลี่ยนเป็น Karix เมื่อได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ
- จากผลของการควบกิจการ ค่าความนิยม 1.584 พันล้านรูปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้สำหรับ Tanla
ข้อมูลล่าสุดจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานแล้ว และพนักงานได้รับการขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งตามนโยบายบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2021 แล้ว
ส่งผลให้ต้นทุนทรัพยากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น ~ 10%
ดูข้อมูลล่าสุดทางด้านการเงินเพิ่มเติมได้ที่ https://tanla.com/investors.html
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน: Deloitte Touche Tohmastu India LLP
ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย: MSKA & Associates
เกี่ยวกับ Tanla
Tanla ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในวงการโทรคมนาคมและเป็นหนึ่งในผู้ให้
บริการการสื่อสารคลาวด์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่รองรับการสื่อสารทางธุรกิจกว่า 2 แสนล้านครั้งต่อปี Tanla คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้โลกติดต่อสื่อสาร
กัน ยกระดับมาตรฐานด้านความเร็ว ความสะดวกสบาย และความเรียบง่ายของโซลูชั่นการสื่อสารคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ
บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่องค์กรธุรกิจไปจนถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ในภูมิภาคต่าง ๆ Tanla นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ และมีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรหลายรายการ รวมถึง "Trubloq" ซึ่งเป็นชุดการติดต่อสื่อสาร
เชิงพาณิชย์ที่ใช้บล็อกเชนตัวแรกของโลก เพื่อจัดการกับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นในเรื่องสแปมและการฉ้อโกง Tanla ทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมชั้น
นำทั้งหมดในอินเดียเพื่อสร้างเครือข่ายบล็อกเชนการสื่อสารเครือข่ายแรกของอินเดีย Tanla เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นชั้นนำของ
อินเดีย (NSE: TANLA & BSE: 532790)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ:
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต” ที่อ้างอิงตามการคาดหมาย สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบัน
ของเราเกี่ยวกับ Tanla Solutions Limited ( "บริษัท") อุตสาหกรรมของเรา หรือสภาพเศรษฐกิจในตลาดที่เราทำธุรกิจ และเรื่องอื่น ๆ ข้อความเหล่านี้
ได้แก่ การอภิปรายกลยุทธ์ธุรกิจและการคาดการณ์ของเราเกี่ยวกับสถานะในตลาด การดำเนินงานในอนาคต กำไร ความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่อง และทรัพยากร
ด้านทุนของเรา เป็นต้น ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และ
สภาวะการณ์ในอนาคต ข้อความดังกล่าวไม่รับประกันผลหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลหรือผลลัพธ์ที่ระบุถึงใน
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับความผันผวนของรายได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถของเราในการจัดการกับการเติบโต การแข่งขันที่รุนแรงใน
บริการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อความได้เปรียบด้านต้นทุน การขึ้นค่าจ้างของเรา ความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มี
ทักษะการทำงานสูง เวลา และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในสัญญาที่มีกรอบราคาคงที่และเวลาตายตัว การกระจุกตัวของลูกค้า ข้อจำกัดในเรื่องการอพยพเข้าเมือง การ
กระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม ความสามารถของเราในการบริหารการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของเรา ความต้องการที่ลดลงสำหรับเทคโนโลยีในสาขาที่เราให้
ความสนใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่ายโทรคมนาคม หรือความล้มเหลวของระบบ ความสามารถของเราในการซื้อและควบรวมกิจการได้สำเร็จ การรับผิดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับสัญญาบริการของเรา ความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทได้เข้าลงทุน การถอนหรือการสิ้นสุดมาตรการจูงใจทางการคลังของรัฐบาล ภาวะไร้
เสถียรภาพทางการเมือง และข้อพิพาทระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการซื้อกิจการบริษัทนอก
อินเดีย และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสภาพเศรษฐกิจทั่วไปที่กระทบอุตสาหกรรมของเรา ทั้งนี้ เนื่องด้วยความไม่แน่นอน
เหล่านี้และอื่นๆ จึงไม่ควรสรุปว่า ผลหรือผลลัพธ์ที่ถูกระบุถึงในข้อความคาดการณ์ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตนั้นจะเกิดขึ้นจริง ข้อความที่มี
ลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตทั้งหมดอิงตามข้อมูลที่เรามีอยู่ ณ วันที่ในข่าว และเราไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อความเหล่านี้เพื่อให้สะท้อน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต เว้นแต่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ: marketing@tanla.com
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา