ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19484808

Combine Internal Audit QMS & EMS

การควบรวมการตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Combine Internal Audit QMS & EMS)

การตรวจติดตามภายในองค์กรถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เพราะถ้าองค์กรมีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้ ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน มีผลกำไรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจประเมินในกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำรายงานการตรวจประเมินของระบบบริหารทั้ง ISO 9001และ ISO 14001, แนวทางการบริหารงานยุคปัจจจุบันจึงประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายในองค์กรแบบ ควบรวมทุกระบบขององค์กร

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจ ประเมินภายใน
2. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรม สำหรับการตรวจประเมินภายใน
3. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน ( Checklist )
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
5. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
6. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ใน การพัฒนาและปรับปรุงความมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจัดการด้านคุณภาพ

วันที่ 1
1. หลักการตรวจติดตาม ตามมาตรฐาน ISO 19011:2011
2. Workshop: ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015
3. Workshop: ทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2015
4. การจัดการและวางกำหนดแผนการตรวจติดตาม
5. ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเป็น Auditor
a. QMS –ISO9001:2015
b. EMS-ISO14001:2015
วันที่ 2
1. ขั้นตอนการตรวจติดตาม
2. เทคนิคการตั้งคำถาม สืบค้นหา หลักฐาน อย่างสร้างสรรค์
3. Workshop : การตั้งคำถาม
4. Workshop : การเข้าตรวจ สืบค้นหาหลักฐาน
5. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข (ปิด CAR)

จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ทราบถึง ทักษะที่จำเป็นในการเป็น Auditor ที่ดี
ฝึกปฏิบัติจากเอกสารของทางองค์กร และพื้นที่จริง/ในห้อง
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา