ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19484794

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1st Edition ฉบับล่าสุด

แสดงภาพทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1st Edition

คลิกดูคลิปสอนเบื้องต้น https://www.youtube.com/watch?v=Z34kAtJgphA&feature=youtu.be

หลักการและเหตุผล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น Core tools สำคัญของระบบมาตรฐาน IATF 16949 ดังนั้น ในอุตสาหกรรม automotive ผู้ประกอบจึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในอุตสาหกรรมยานยนต์
• เพื่อให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเพื่อควบคุมกระบวนการ
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนกระบวนการ จัดทำ Design and/or Process FMEA’s
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่อง FMEA และค้นหาความบกพร่องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาการอบรม
1. ความเป็นมาของ FMEA 1st Edition 2019
2. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของ FMEA
3. ใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง FMEA 1st Edition 2019
4. เครื่องมือ 5T’s สำหรับวางแผนกิจกรรม FMEA
5. 7ขั้นตอนการจัดทำ FMEA 1st Edition 2019
6. การจัดระดับวิกฤตความเสี่ยง ( S,O,D) DFMEA &PFMEA 1st Edition 2019
7. การจัดลำดับความเสี่ยง ตามตาราง AP ( Action Priority)
8. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา Workshop FMEA 1st Edition 2019


จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ได้ทดลองปฏิบัติจริง
เน้นถ่ายทอดเทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป

ราคานี้รวม
1. ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
2. ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร
3. แบบทดสอบก่อนและ หลัง เรียน Online สามารถทราบผลรวดเร็ว
4. ใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate)
5. ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา