ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19484783

การลดต้นทุน(COST REDUCTIO) ด้วย PAF model

หลักสูตร การลดต้นทุน(COST REDUCTIO) ด้วย PAF model

หลักการและเหตุผล
คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ
ต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรโดยการสร้างรูปแบบต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย PAF model ที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนของการป้องกัน(Prevention), ต้นทุนของการตรวจสอบ(Appraisal Costs) และต้นทุนด้านความบกพร่อง(Failure Cost)

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์หาต้นทุนคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงขั้นตอน วิธีการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการสร้างจิตสำนึก ด้านต้นทุนคุณภาพขององค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ้ตนทุนคุณภาพจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม
6. เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบและสร้างรูปแบบPAF model ที่เป็นสถานะปัจจุบันของ TNS
7. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ

หัวข้อสัมมนา
วันที่ 1
1. ความสำคัญของต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality)
2. การวิเคราะห์หาต้นทุนคุณภาพ
3. การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา
4. การระบุรายการต้นทุนคุณภาพ
5. การรวบรวมและบันทึกต้นทุนคุณภาพ
6. การปรับปรุงระบบคุณภาพและการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ
7. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต้นทุนคุณภาพ
8. รูปแบบและความหมายของ PAF model
9. การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุนคุณภาพให้กับพนักงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. Workshop การสร้าง PAF model
วันที่ 2
1. ติดตามความก้าวหน้างานที่มอบหมาย
2. ทีมงานนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3. อบรมและระดมสมองกับทีมงานเรื่อง กิจกรรมการลดต้นทุนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 3
1. ติดตามความก้าวหน้างานที่มอบหมาย
2. ทีมงานนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายและสรุปปิดโครงการการอบรมและให้คำปรึกษา

ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง
- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา