ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475982

Environmental Aspects- ISO14001:2015

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรนั้นมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรสร้างความเสียหายหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด ดังนั้นการจัดทำระบบนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องอาศัยการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำระบบที่ไม่ใช่เพียงทำเพื่อการขอการรับรองเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และผลพวงของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราทุกๆ คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้สามารถระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
3. เพื่อให้สามารถจัดการกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการชี้บ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขได้ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
5. เพื่อให้การกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการพิจารณาในมุมมองวัฏจักรชีวิต

เนื้อหาการอบรม
1. ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด 6.1.2 ตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2. ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ในมุมมองวัฏจักรชีวิต
3. ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. ประเภทของมลภาวะ
5. การวางแผนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
6. วิธีการกำหนดระดับความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. เกณฑ์การประเมินประเด็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
8. มาตรการควบคุมระดับนัยสำคัญ
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 35 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, Audit document

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา