ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475714

Effectiveness Internal Auditor ISO 9001:2015 1 Day

หลักการและเหตุผล
การตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของ ระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เพราะถ้าองค์กรใดที่มีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลกำไรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการปรับปรุงองค์กรได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการ internal audit ภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”
2. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมิน
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข
5. เพื่อให้การตรวจประเมินภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กรได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม
1. การจัดการและการวางแผนการตรวจติดตาม
2. ทักษะที่จำเป็น สำหรับ auditors ISO 9001:2015
3. องค์ความรู้ ที่จำเป็น สำหรับ auditors ISO 9001:2015
4. การจัดการและวางกำหนดแผนการตรวจติดตาม
5. เทคนิค การจัดเตรียมเอกสาร, การเตรียมคำถาม
6. เทคนิคการตั้งคำถาม ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
7. เทคนิคการตรวจติดตาม
8. เทคนิคการจดบันทึกผลการตรวจ
9. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตาม การสรุปผลที่ถูกต้อง
10. Workshop: Internal audit

จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ในทุกกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติจากเอกสารของทางองค์กร และพื้นที่จริงขององค์กร
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 50 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, Audit document

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา