ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475712

Risk Management for ISO 9001:2015

ความเสี่ยง และโอกาสของ ISO 9001:2015
(Risk Management for ISO 9001:2015)

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบสามารถนำไปใช้กับทุกองค์กรและทุกธุรกิจ ไม่เฉพาะเจาะจงกับแค่องค์กรที่ต้องการได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 เท่านั้น ความไม่แน่นอนทางธุรกิจเป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหาร ให้ต้องสามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการเพื่อ บ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และจัดการความเสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างเหมาะสมกับ ลักษณะ พันธกิจของแต่ละองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้องการที่จะยอมรับเพื่อสร้างผลกำไรให้องค์กร
2. เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เข้าใจ ขั้นตอนของการ บริหารและประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
4. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการชี้บ่งความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง
5. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เนื้อหาการอบรม
เวลา รายละเอียดการฝึกอบรม
09.00-12.00
ทดสอบก่อนการอบรม Pre Test
o ความหมายของความเสี่ยงและโอกาส
o แนวคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ( Risk –based Thinking )
o ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่อธิบายถึงความเสี่ยงและโอกาส
o ข้อกำหนดอื่นๆ ของ ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและโอกาส
o ประเภทของความเสี่ยง
o ตัวอย่างของความเสี่ยง
12.00-13.00 พักกลางวัน
13.00-16.30
o การกำหนดและประเมินความเสี่ยง
- กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
- การชี้บ่งความเสี่ยง ( Risk Identification )
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk Analysis )
o การดำเนินการกับความเสี่ยง
- ทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง
- ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับความเสี่ยง
o การดำเนินการกับโอกาส
- ทางเลือกในการจัดการกับโอกาส
- ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับโอกาส
- ข้อควรระวังในการประเมินและดำเนินการกับความเสี่ยง
Workshop/ถาม-ตอบ / Post Test / ประเมินผลหลังการอบรม


จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, Audit document

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา