ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475702

บริบทองค์กรและ การบริหารความเสี่ยง ตาม ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบสามารถนำไปใช้กับทุกองค์กรและทุกธุรกิจ ไม่เฉพาะเจาะจงกับแค่องค์กรที่ต้องการได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 เท่านั้น ความไม่แน่นอนทางธุรกิจเป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหาร ให้ต้องสามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการเพื่อ บ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และจัดการความเสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างเหมาะสมกับ ลักษณะ พันธกิจของแต่ละองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้องการที่จะยอมรับเพื่อสร้างผลกำไรให้องค์กร
2. เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เข้าใจ ขั้นตอนของการ บริหารและประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
4. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการชี้บ่งความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง
5. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เนื้อหาการอบรม
1. ความหมายของความเสี่ยง โอกาส ด้านพื้นฐาน ตาม Risk base Thinking
2. มุมมองความเสี่ยงตาม ISO9001:2015
3. มุมมองความเสี่ยงตาม IATF 16949:2016
4. เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย SWOT analysis
5. ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงภายนอก
a. PEST analysis
b. Five force porter model
6. ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงภายใน
a. Value chain analysis
b. 7’s Mckency
7. ผู้มีส่วนได้เสียต่อระบบบริหารคุณภาพ
8. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง
9. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, Audit document

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา