ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475697

SPC 2 Day

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ และการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สถิติ
ปัญหาประการนึงที่มักจะพบเจอ ในหลายๆ องค์กรคือการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis) จึงมักส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการหาค่า Cpk, ค่า Ppk บางครั้งจะพบว่าค่าที่คำนวณได้ ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของกระบวนการ หรือปัญหาที่พบบ่อยคื อการที่พยายามจะวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถของกระบวนการที่ยังไม่ได้ทำการลดความแปรปรวนของกระบวนการ ฯ
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดของเสียที่เกิดขึ้น

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและลดความแปรปรวนของกระบวนการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานเครื่องมือทางการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการได้อย่างแท้จริง
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงการตีความ ค่าความสามารถของกระบวนการ
5. เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของกระบวนการ


วันแรก
1. แนวคิดและวิวัฒนาการของสถิติ
2. พื้นฐานสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
3. แนวคิดการศึกษา การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
4. เทคนิคการควบคุมกระบวนการด้วย Control Chart ประเภทต่างๆ
5. เทคนิคการตีความและการวิเคราะห์Control chart
6. การคำนวณ ค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp,Cpk, Pp, Ppk)
7. ความผิดพลาดและความเข้าใจผิดของ การตีความค่าความสามารถของกระบวนการ
8. เทคนิคการลดความแปรปรวน ของกระบวนการ
9. การใช้โปรแกรมทางสถิติ ในการวิเคราะห์ผล

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4,


ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา