ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475687

APQP&PPAP

Advance Product Quality Planning and Production Part Approval Process APQP&PPAP – Code 1175


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) คือขั้นตอนที่ช่วยสร้างให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ นับตั้งแต่กระบวนการออกแบบ,การทดสอบ, การทดลองผลิต ไปจนถึงกระบวนผลิตจริงจะได้รับการกำหนดแผนงานและควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม ตรง และได้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และกระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)
การให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่อง APQP & PPAP ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงเป็นเรื่องแรกที่ทุกโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ควรเร่งศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเตรียมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และ หลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ตามคำแนะนำของมาตรฐานIATF 16949:2016
2. เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการการเตรียมการผลิตภัณฑใหม่และเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนควบคุมสำหรับกระบวนการ
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและนำ APQP และ Control Plan ไปประยุกต์ใช้ตามคู่มือและคำแนะนำตามมาตรฐานฉบับใหม่
4. เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการ ผลิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. APQP คืออะไร
2. Process Review Model (Customer focused process approach concept)
3. เทคนิคการจัดทำเอกสาร New Model Plan และ APQP Status Report
4. ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า(ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่) และเอกสารที่จะต้องดำเนินการจัดทำในขั้นตอนต่างๆ
5. แนวทางของการประยุกต์ใช้เทคนิค APQP กับการเตรียมการผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับข้อกำหนดลูกค้า
6. แผนควบคุม(Control Plan) คืออะไร
7. เทคนิคการจัดทำและประยุกต์ใช้แผนควบคุม (Control Plan)
8. แนวคิดและความหมายของ PPAP
9. วัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
10. ข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ PPAP
11. การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตประเภทต่างๆ
12. ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
13. ข้อควรระวังและประเด็นปัญหาที่มีความผิดพลาดในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นการยกตัวอย่าง , กรณีศึกษา
เน้นการถ่ายทอดจากประสบการณ์วิทยากร
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 50 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา