ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475543

Internal Audit IATF 16949:2016

หลักการและเหตุผล
หลังจากที่ ISO/TS 16949 ได้มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 และถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF-International Automotive Task Force
แม้ข้อกำหนด IATF 16949 จะใช้โครงสร้างข้อกำหนดเดียวกับ ISO 9001:2015 ก็ตาม แต่ IATF 16949 จะมีข้อกำหนด ข้อความที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นขยายความเพิ่มเติมในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการปรับปรุงองค์กรได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการ internal audit ภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”
2. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมิน
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข
5. เพื่อให้การตรวจประเมินภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กรได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
1. สรุปเนื้อหาข้อกำหนด IATF 16949:2016
2. ทักษะ ความสามารถของ ผู้ตรวจติดตามระบบ IATF 16949:2016
3. ประเภทของการตรวจติดตาม ระบบ IATF 16949:2016
4. แนวทางการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO19011
5. พฤติกรรม บทบาทของผู้ตรวจติดตามระบบ IATF 16949:2016

วันที่ 2
6. การกำหนดแผนการตรวจติดตาม
a. Audit system
b. Audit Process
c. Audit product
7. การเตรียมรายการคำถามตาม IATF 16949:2016
8. วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติงานกับ กระบวนการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
9. การตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์
10. เทคนิคการเขียนประเด็นปัญหาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
11. ติดตามปิดประเด็นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นถ่ายทอดประสบการณ์การให้คำปรึกษาและเป็น Auditor

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมินภายในบริษัทใน IATF 16949:2016

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา