ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19458640

Quality Control Circle (QCC)

การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Quality Control Cycle) – Code 1090
หลักการและเหตุผล

Quality Control Circle (QCC) คือ "กลุ่มควบคุมคุณภาพ" หรือ "วงคุณภาพ" ความหมายของ QCC ก็คือ กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพในสถานที่ทำงานโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานเป็นทีม ใช้วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
เทคนิค QCC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ได้จริง และเป็นเทคนิคที่หลายๆ หน่วยงานนำไปใช้ในการทำงาน จนเป็นที่มาของการประกวดกลุ่ม QCC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่โดยมากการทำ QCC กลับทำกันอย่างเป็นธรรมเนียม จึงทำให้กิจกรรม QCC กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่สร้างแรงจูงใจในการทำ การทำ QCC แบบ Advance จะนำท่านเข้าสู่การทำ QCC แบบใหม่ที่เจาะลึกลงไปถึงปัญหาเพื่อสร้างวัฒนธรรมของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวคิด และ หลักการดำเนินกิจกรรม QCC
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการในการคัดเลือกหัวข้อปัญหา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ QC 7 tools ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม QC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
1. ความจำเป็นของการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
2. แนวคิดและหลักการ QCC
3. หลักการพื้นฐานของ QCC
4. องค์ประกอบของวงจรการควบคุมคุณภาพ
5. 7 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC
6. เทคนิคการค้นหาปัญหา ด้วย 5whys

วันที่ 2
1. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายให้ SMARTS
2. QC 7 tools เพื่อการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา
3. การสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันด้วย 5W + 1H
4. การกำหนดแผนงาน
5. เทคนิคการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
6. การตรวจยืนยันผลการแก้ไข
7. การกำหนดมาตรฐานและหัวข้อใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติงานจริงขององค์กร, กิจกรรมสมมุติ
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 50 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4,

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา