ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19376659

9 เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ ไม่ต้องผ่านโรงเรียนเตรียมทหาร (ก่อนเลือกเหล่า)

การรับราชการนายร้อยตำรวจ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประเภทหรือ 2 เส้นทางหลักได้แก่ สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารใช้เวลาเรียน 2 ปีแล้วเลือกเหล่าตำรวจ ใช้เวลาเรียนต่ออีก 4 ปีเมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรี ได้ติดดาวพระราชทานยศร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) และรับพระราชทานกระบี่ ส่วนประเภทที่ 2 เป็นการเปิดรับบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้ารับราชการนายร้อยตำรวจ เส้นทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับหลายตำแหน่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่นอกจาก 2 เส้นทางหลัก ๆ นี้แล้วยังมีอีกหลายเส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ สำหรับคนที่สนใจ Nine100.com มีคำแนะนำ

9 เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ ไม่ต้องผ่านโรงเรียนเตรียมทหาร (ก่อนเลือกเหล่า)
เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ โดยไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร นอกจากเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ – คณิต แล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายเส้นทาง ดังนี้
1. สอบเข้านายสิบตำรวจ เรียน 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบนายร้อยตำรวจ มีข้อจำกัด คือ อายุไม่เกิน 25 ปี เส้นทางสู้นายร้อยตำรวจด้วยวิธีนี้ มีข้อดีอยู่ที่ข้อสอบนายสิบตำรวจเน้นวิชาความรู้ที่ไม่ยากมากนัก เมื่อเทียบกับการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย และยังมีโอกาสสอบนายร้อยตำรวจได้หลายครั้ง ตัวอย่าง เช่น สามารถสอบนายสิบตำรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี เมื่อเรียนครบ 1 ปี สามารถสอบนายร้อยตำรวจตามโควตานายสิบตำรวจ (ปี ละ 30 คน) ได้จนอายุครบ 25 ปี กรณีเดียวกันหากสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจสายตรง อายุต้องไม่เกิน 18 ปี
2. สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อรับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ มีข้อจำกัด คือ อายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะมีโควตาเปิดรับนายสิบตำรวจน้ำ ปีละ 30 คน
3. สอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวนกองดุริยางค์ตำรวจ คุณสมบัติ อายุ 18-30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล เส้นทางนี้รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แต่มีข้อจำกัดอายุต้องไม่เกิน 25 ปี โดยเปิดรับเพศชายปีละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย แต่เส้นทางนี้จะเปิดรับเป็นบางปีเท่านั้น
4. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ในตำแหน่ง ครู ร.ร.ตชด. รับทั้งเพศชายและหญิงคุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และจบการศึกษาชั้นสูงสุดจากร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรีเมื่อ รับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อจำกัดคือ อายุต้องไม่เกิน 25 ปี โดยเปิดรับเพศชายปีละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย แต่เส้นทางนี้จะเปิดรับเป็นบางปีเช่นกัน
5. สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
6. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดรับสมัครในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล โดยเปิดรับรับทั้งชายและหญิง และสายไฟฟ้าสื่อสารตำแหน่งนี้จะเปิดรับเฉพาะชาย คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี โดยสายประมวลผลต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
7. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญา กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งจะเปิดรับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทหรือเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีเทคนิค เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
8. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในตำแหน่งรองสารวัตร รับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
9. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองการต่างประเทศ ในตำแหน่งตำรวจสากล รับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โททางสังคมศาสตร์หรือด้านภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซียเป็นอย่างดี เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี

เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ โดยไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเหล่านี้ คือโอกาสที่หลาย ๆ คนไม่รู้หรือไม่ทราบ ทำให้เสียโอกาสในการสมัครสอบ ข้อมูลการเปิดรับสมัครแต่ละตำแหน่งอาจมีรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่วนในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ Nine100.com หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกคนที่ต้องการสอบเป็นนายร้อยตำรวจ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

https://main.nine100.com/9way-tobe-nine100
เครดิต Nine100.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา