ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19376638

เส้นทางสานฝัน และวิธีเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจ

เชื่อว่าอาชีพที่น้อง ๆ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน ก็คือการมีโอกาสการสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะนอกจากเป็นอาชีพที่ทุกคนเชื่อว่ามีความมั่นคง และมีสวัสดิการเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้แล้ว ยังเป็นอาชีพที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องภาคภูมิใจอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสอบนายร้อยตำรวจ วันนี้ Nine100.com มี 5 เส้นทางสานฝัน และวิธีเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจ มาแนะนำ

รู้จักโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การสอบเป็นข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะเส้นทางสู่นายร้อยตำรวจมีหลายเส้นทาง แต่ก่อนที่จะก้าวสู่เส้นทางนั้น ๆ เพื่อสานฝันให้กับตัวเอง เรามาทำความรู้จักโรงเรียนนายร้อยตำรวจกันก่อน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy : RPCA) เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1. ภารกิจหลักของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีภารกิจหลักในการให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
- ภารกิจ ด้านการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่น และฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจ
- ผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจ ตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปลูกฝังคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้บังคับกฎหมาย
- สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย ด้านวิชาชีพตำรวจและบังคับใช้กฎหมาย

2. โครงสร้างส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงสร้างหน้าที่และภารกิจ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองและการฝึก ฝ่ายวิชาการ และมีหน่วยงานขึ้นตรงต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง
2.1 ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การบริหารงานบุคคล การคลัง แผนและงบประมาณ นิติการ ยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ พิพิธภัณฑ์ โภชนาการ และการแพทย์
2.2 ฝ่ายปกครองและการฝึก รับผิดชอบด้านการปกครองบังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
2.3 ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบด้านการให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

3. คำขวัญของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
คำขวัญของนักเรียนนายร้อยตำรวจ จะแบ่งคำขวัญประจำชั้นปี เพื่อเป็นกุศโลบายและแนวทางในการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) มีคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและกำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งจะฝึกให้ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รู้จักความเป็น “ผู้ใต้บังคับบัญชา”ที่ดีในชั้นปีที่ 1-2 และเป็น “ผู้บังคับบัญชา” ที่ดีในชั้นปีที่ 3-4 คำขวัญดังกล่าวมักจะถูกเรียกให้คล้องจองคือ “เกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย วิจัยกรณี ขันตีอุตสาหะ” ซึ่งความหมายแต่ละชั้นปี มีดังนี้
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 คำขวัญคือ “ขันตีอุตสาหะ” หมายความว่า ให้ นรต.ชั้นปีที่ 1 ต้องมีขันติ คือความอดทน และอุตสาหะ คือพากเพียรรับการฝึกหนัก ต้องมุมานะอดทนในการเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้เป็นผู้ที่รับการฝึก
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 คำขวัญคือ “วิจัยกรณี” หมายความว่า จะต้องแยกแยะวิจัยกรณีต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในขั้นต่อ ๆไป - นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 คำขวัญคือ “รักษ์วินัย” หมายความว่า จะต้องรักษาระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมอันดีงามต่าง ๆ
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 คำขวัญคือ “เกียรติศักดิ์” หมายความว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี รักษาเกียรติของตำรวจและสถาบันให้ดีที่สุด

4. สีประจำชั้นปี นักเรียนนายร้อย
สีประจำชั้นปีของนักเรียนนายร้อย จะถูกใช้เป็นสีประจำกองร้อย และเป็นสีหมวก ซึ่งการเลื่อนชั้นการศึกษาของ นรต.นั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีพิธีประดับเลขชั้นปีและเปลี่ยนหมวกสีแล้ว ซึ่งจะกระทำในวันรุ่งขึ้นหลังจากมีพิธีวิ่งรับหมวก (Long March) ในวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา และสีประจำชั้นปีมีดังนี้
- ชั้นปีที่ 1 “สีฟ้า” หมายความว่า ให้เป็นคนที่เปิดกว้างเหมือนท้องฟ้า เพื่อรับการฝึกการอบรมต่าง ๆ ต้องเป็นคนเปิดกว้างทั้งจิตใจและสติปัญญา
- ชั้นปีที่ 2 “สีเหลือง” เป็นสีของการศึกษา หมายความว่า ให้มีความตั้งใจศึกษาทุก ๆด้านที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจให้การฝึกศึกษาแก่ นรต.
- ชั้นปีที่ 3 “สีม่วง” เป็นสีที่เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงเลือดหมูกับสีดำ อันเป็นสีของตำรวจหมายความว่า จะต้องมีความพร้อมที่จะเป็นตำรวจอย่างเต็มตัว
- ชั้นปีที่ 4 “สีเขียว” เป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นที่พึ่ง ให้ร่มเงาแก่สรรพสัตว์และมนุษย์ได้

หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ
หลักสูตรประจำของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คือ “หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ” เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (การตำรวจ) มุ่งเน้นการศึกษาอบรมให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีวิชาความรู้และการอบรมหล่อมหลอมคุณลักษณะอันดีใน 3 ด้าน คือ
1. มีความรู้ทางวิชาการพื้นฐานของระดับปริญญาตรี
2. มีความรู้ทางวิชาชีพ ที่เป็นความรู้เฉพาะในด้านตำรวจ
3. มีบุคลิกลักษณะและมีภาวะความเป็นผู้นำตำรวจ มีคุณลักษณะทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร และมีคุณธรรมจริยธรรม

เส้นทางสานฝันสู่นายร้อยตำรวจ
ความเข้าใจของคนทั่วไปรวมทั้งน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่อาจเข้าใจผิดและคิดว่าการรับราชการเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะต้องเรียนสายวิทย์-คณิตและจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ เท่านั้น ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิด เนื่องเส้นทางสู่นายร้อยตำรวจมี 2 ประเภทได้แก่ นักเรียนที่จบจากการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) และประเภทบุคคลภายนอก โดยในแต่ละประเภทมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเส้นทางสู่นายร้อยตำรวจแตกต่างกันดังนี้

1. เส้นทางสายตรงสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เส้นทางสายตรงสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.5) และจะต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ก็มีโอกาสใช้เส้นทางสายนี้มุ่งตรงสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- อายุ ไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร-ตำรวจ
- สัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดรายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
- บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
- ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เมื่อสอบผ่านต้องเข้าเรียนเตรียมทหาร 2 ปี และต่อด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีก 4 ปี ตามหลักสูตรที่กำหนด เมื่อจบมาได้ติดดาวพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) และรับพระราชทานกระบี่

สำหรับเส้นทางสายตรงสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อสอบผ่านแล้วต้องเข้าเรียนเตรียมทหาร 2 ปี จากนั้นะจะต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอีก 4 ปี (เหล่าตำรวจ) ตามหลักสูตรที่กำหนด เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) และรับพระราชทานกระบี่

2. นายร้อยตำรวจ ประเภทบุคคลภายนอก
สำหรับ เส้นทางของบุคคลภายนอกที่จะก้าวสู่เส้นทางนายร้อยตำรวจ หรือรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ในแต่ละปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสอบบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของทุกตำแหน่งเปิดสอบ (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี) เช่น
- เปิดรับสมัครผู้ที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อายุไม่เกิน 18 ปี สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยได้ เส้นนี้จะไม่ได้เรียน 2 ปีจากเตรียมทหาร
- เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศหญิงหรือเพศชาย (คุณสมบัติตามที่ประกาศ) วุฒิ ป.ตรี สาขาต่าง ๆ ที่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจน (กรณีนี้หากวุฒิและสาขาไม่ตรงตามประกาศจะสมัครไม่ได้) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
- เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศหญิงหรือเพศชาย (คุณสมบัติตามที่ประกาศ) วุฒิ ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่ประมวลผล ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อาจแจ้งภายหลังหรือระบุไว้ในประกาศสอบ)
- เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศหญิงหรือเพศชาย (คุณสมบัติตามที่ประกาศ) วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองบัญชาการศึกษา
- เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศหญิงหรือเพศชาย (คุณสมบัติตามที่ประกาศ) วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศหญิงหรือเพศชาย (คุณสมบัติตามที่ประกาศ) วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม วิธีเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจ ได้จากลิ้งค์นี้
https://main.nine100.com/way-tobe-police/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา