ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19155217

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปจอย พฤศจิกายน 2563 เส้นทางจอมเพชร

แสดงภาพทั้งหมด

ทัวร์หลวงพระบาง.... ราคาท่านละ​ 6,500​ บาท
กรุ๊ปจอย เดินทาง พฤศจิกายน 2563 เส้นทางจอมเพชร

เยือนเมืองมรดกโลก...หลวงพระบาง​ 3 วัน​ 2​ คืน​ (เริ่มน่าน)​
วันแรก...น่าน –ด่านห้วยโก๋น – เมืองเงิน – หงสา – จอมเพชร – เชียงแมน – หลวงพระบาง – ตลาดมืด
วันที่สอง...ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเข้าหลวงพระบาง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-ผ้าทอบ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี
วันที่สาม...หลวงพระบาง - หงสา - เมืองเงิน -ด่านห้วยโก๋น - เมืองน่าน
ค่าบริการนี้รวม
1. ค่ายานพาหนะไป-กลับ น่าน-หลวงพระบาง
2. ค่าเรือเดินทางไปหมู่บ้านช่างไห
3. ค่าที่พัก 2 คืน
4. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
2. ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ 100บาท
3. ค่ากาแฟร้านประชานิยม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
5. ค่าเอกสารสำหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทาง (passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้
2.หนังสือเดินทาง (passport) ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
มีหน้าเหลือไม่น้อยกว่า 2 หน้า

กางปีกทัวร์
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 21/00925
Tel : 093-1315971 ,095-2239564
Line id : kangpeektour
E-mail : kangpeektour@hotmail.com