ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19070787

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงรอบโควต้าปี 63 แล้ว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563
***********************************************************
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts
- B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Hotel and Tourism Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
• Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
• Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
• Tourism and Transportation Major / วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration
- B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)
• International Business Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
• Digital Business Management Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา B.Ed. (Mathematics Education)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา อังกฤษ-ไทย)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสี่เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.0
3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

ระยะเวลาการรับสมัคร
10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2562

ชนิดของโควต้าที่เปิดรับ
1. โควต้าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยนำใบปพ. ที่มีผลการศึกษา 4 หรือ 5 เทอม ที่ระบุว่านักเรียนศึกษาในโรงเรียนอยู่ในจังหวัดที่ระบุ คือ จ.นครปฐม, จ.สมุทรสาคร , จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี มาสมัคร

2. โควต้าความเป็นเลิศด้านภาษา
นำใบปพ. ที่มีผลการเรียน 4 หรือ 5 เทอม ที่ได้เกรดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ได้เกรดเฉลี่ย(เฉพาะภาษาต่างประเทศ) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป นำมายื่น ที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (ไม่ต้องสอบ)

วิธีการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
- สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.034-964946 กด 101, 082-5601365
เวลาติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และ วันนักขัตฤกษ์)
หรือ
สมัครทางออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1-En7kGOZGEBC-DlNCn97UG2saa66-gY1rDNEAe6a8xU/edit?usp=sharing

- เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครเข้าเรียน
1. สำเนาเอกสารการศึกษา ใบปพ.ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน หรือ ใบสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. รูปติดที่ใบสมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ติดบนใบสมัครให้เรียบร้อย (มาเขียนใบสมัครที่วิทยาลัย)