ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19042946

MAGIC ON TOUR ชวนเที่ยวแม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ เที่ยวถ้ำล่องแพ ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ราคาพิเศษ 6,799 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์แม่ฮ่องสอน ท่องชุมชนปาย ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ เที่ยวถ้ำล่องแพ 4D3N (N3A02)
ชมโปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ เที่ยวถ้ำล่องแพ เต็มๆ : https://bit.ly/2lXrpaG

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2564 : 30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
18:00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง : แม่ฮ่องสอน - สะพานประวัติศาตร์ - Coffee In Love - อ.ปางมะผ้า - ถ้ำลอดปางมะผ้า - พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่
06:00 ฟ้าสางที่ จ.เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (1)
11:00 ถึง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาตร์ จากนั้นไปจิบกาแฟ ร้าน Coffee In love
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ปางมะผ้า
14:00 เดินทางถึง อ.ปางมะผ้า นำท่านเที่ยวชม ถ้ำลอดปางมะผ้า
16:30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
17:00 จากนั้นเข้าที่พักเขาค้อ Check In ณ โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ โฮมสเตย์ที่พัก
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง : จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ - หมู่บ้านแม่ละนา - วัดแม่ละนา - ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านจ่าโบ่ - ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ - อ.ปาย - จุดชมวิวปางมะผ้า - สะพานบุญโขกู้โส่ - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
07:00 อรุณสวัสดิ์ ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลจากหมอกบริเวณที่พัก พร้อมบริการอาหารเช้า (4)
09:00 จากนั้นนำท่านไปชมวิว ณ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ จุดชมวิวแห่งใหม่ใน อ.ปางมะผ้า ที่สวยงามด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสุดสายตา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง UNSEEN ของแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้
10:00 จากนั้นเดินทางไปยังชุมชน บ้านแม่ละนา ชม วัดแม่ละนา
11:00 ก่อนกลับอำลา นำท่าน ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านจ่าโบ่ ไปถ่ายภาพเช็คอินกับ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวและวิวสวยงามหลักล้านเบื้องหน้า
13:00 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า
14:30 ถึง อ.ปาย เที่ยวชม สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไม้แห่งศรัทธา จากนั้นเที่ยวต่อไปยัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานบ้านสันติชล
17:00 ก่อนอาทิตย์ตกดินนำท่านไปชมวิวเมืองปาย ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
17:30 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ รีสอร์ท อ.ปาย
18:00 จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี เดินเล่น ตลาดปายยามค่ำคืน หรือ ถนนคนเดินปาย ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่สี่ของการเดินทาง : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - โปงเดือดป่าแป๋ - กาดทุ่งเกวียน ลำปาง - กรุงเทพฯ
05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านท่องเที่ยวสู่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
07:00 บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (6) ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของทะเลหมอกห้วยน้ำดัง
09:00 จากนั้นชม Unseen in Thailand ณ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
14:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,799 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ / ที่ อ.ปาย ( ห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822 , 0863237924
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/2lXrpaG
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา