ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19042749

MAGIC ON TOUR ชวนเที่ยวเชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง เที่ยวตามรอยกาสะลอง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ราคาพิเศษ 6,999 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม เที่ยวตามรอยกาสะลอง 4D3N (CMB-N2A09)

ชมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม เต็มๆ : https://bit.ly/2n9Dg5U

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2564 : 30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง )
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

วันที่สองของการเดินทาง : ม่อนแจ่ม - โครงการหลวงตีนตก - ผาน้ำลอด - บ้านแม่กำปอง- ร้านกาแฟชมนกชมไม้- วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
06:00 เดินทางถึง เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงใหม่
08:00 ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
11:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ชิมอาหารพื้นเมืองเหนือ ข้าวซอยร้านดัง หลังอาหารเดินทางสู่บ้านแม่กำปอง
14:00 เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก ชม ผาน้ำลอด จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
15:00 ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
16:00 เดินที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับเสียง น้ำตกแม่กำปอง

วันที่สามของการเดินทาง : เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง - วัดอุโมงค์ - โครงการบ้านข้างวัด - พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา - กาดทุ่งเกวียน - กาดกองต้า - ลำปาง
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
10:00 นำท่านเที่ยวชม วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม
11:00 ท่องเที่ยวต่อสู่ โครงการบ้างข้างวัด
12:00 ท่องเที่ยวชมวัดเก่า วัดพระธาตุดอยคำ (วัดพระเจ้าทันใจ)
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ชิมลาบไก่เมืองเหนือรสเด็ดเจ้าดังของเชียงใหม่
14:00 ชมวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละคร กลิ่นกาสะลอง ณ วัดต้นเกว๋น
15:00 นำท่านไปเที่ยวชม ชิม กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา
15.30 สมควรแก่เวลาอำลาเชียงใหม่ แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
17:30 ถึง ลำปาง จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองลำปาง
18:30 บริการอาหารเย็น (6) ร้านดังในกาดกองต้า ชิม ขนมจีนน้ำเงี้ยว อาหารพื้นเมืองเหนืออีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้
19:30 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลาดโบราณริมน้ำ กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน

วันที่สี่ของการเดินทาง : วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปาง - ตลาดมูเซอ ตาก - กรุงเทพฯ
06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ไหว้พระขอพรก่อนอำลา สู่ วัดเจดีย์ซาวหลัง
09:00 เดินทางต่อไปยัง สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์
10:00 นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
14:00 เดินทางถึง จ.ตาก แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้สด
18:00 ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ ( พักห้องละ 2 ท่าน ห้องพัดลม ) / ที่ ลำปาง ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822 , 0863237924
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/2n9Dg5U
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา