ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19039298

หนีเที่ยว ท้าลมหนาว ที่รัสเซียกันนะ ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

แสดงภาพทั้งหมด

SG In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์ 8 วัน 5 คืน
ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์ ,ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ ,
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง,ชมความน่ารัก
ของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้, ชม อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้กับเหล่าทหารกองทัพ,ชม จัตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ,ชม วิหารเซนต์บาซิล
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย ,ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม,
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

กำหนดเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันที่ 11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. ท่านละ 52,900/18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. ท่านละ 54,900
วันที่ 25 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. ท่านละ 54,900/02 ธ.ค. 62 - 09 ธ.ค. ท่านละ 56,900
วันที่ 16 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. ท่านละ 56,900/30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 ท่านละ 59,900
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม
คือ 60 EURO /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
สรุปการเดินทาง
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
20:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Mahan Air
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
23:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050
วันที่ 2 เตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
03:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5084
10:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว
ที่พัก Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile – ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมืองที่พัก
อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และสภาพอากาศ **
........น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน .......... โดยสายการบิน .......... เที่ยวบินที่ ........
........น. เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ Murmansk
ค่ำ หลังอาหาร นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
ที่พัก Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อนุสาวรีย์อโลชา - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ตามล่าหาแสงเหนือ
เที่ยง หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ Siberian Husky Farm
ประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน Husky Sledding
ค่ำ หลังอาหาร นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis
** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **
ที่พัก Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
เช้า หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มันสค์
........น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ..................... โดยสายการบิน .......... เที่ยวบินที่ ........
........น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ที่พัก Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต
ที่พัก Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 มอสโคว์ - เตหะราน
11:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5085
15:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
21:45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5051
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
07:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295
ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา