ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19035798

คุณต้น สุชาติ ชวางกูร เชิญทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศล " ทอดกฐิน ประจำปี 2562" เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช

แสดงภาพทั้งหมด

LK001 ศรีลังกา ทอดกฐินศรีลังกาประจำปี2562
นมัสการองค์พระธาตุเขี้ยวแก้ว, สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟสายคลาสสิค แคนดี้ - นูวาร่า
กำหนดการเดินทางและอัตราค่าทัวร์
วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2562 ท่านละ 29,999.-
หมายเหตุ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าบริการยื่นและค่าธรรมเนียมวีซ่าศรีลังกา (E-VISA) สำหรับหนังสือเดินทางไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 20 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป

สรุปการเดินทาง
วันที่ 1 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – แคนดี้
06.30 น. คณะทำการเช็คอินด้วยตัวเองที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน
โดยสายการบิน LION AIRLINES
08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา
โดยสายการบิน LION AIRLINES เที่ยวบินที่ SL230
10.30 น. ถึงสนามบินดารานัยเก
พักที่ GOLDEN CROWN HOTEL ( 5 ดาว)
วันที่ 2 พ.ย. 62 วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว – แคนดี้ – รถไฟสายโรแมนติค – เมืองนูวาร่า เอลิยา
05.30 นำคณะเข้าสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ “วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว”
(THE TEMPLE OF THE TOOTH RELIC) ทุกท่านกรุณาแต่งชุดสีขาวทั้งชุดเท่านั้น
เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
พักที่ THE GOLDEN RIDGE HOTEL (5 ดาว)
วันที่ 3 พ.ย. 62 เมืองนูวาร่า เอลิยา - พิธีทอดกฐิน - เมืองอูลกอลล่า
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่วัด SRI SUVISUDDHARAMAYA TEMPLE เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน
พักที่ RIU HOTEL (5 ดาว)
วันที่ 4 พ.ย. 62 เมืองอูลกอลล่า – เมืองกอล์ล – โคลัมโบ
ที่พัก HILTON HOTEL ( 5 ดาว๗
วันที่ 5 พ.ย. 62 สนามบินบันดารานัยเก - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ HILTON HOTEL
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก เพื่อเช็คอิน ไฟล์ท SL230 กลับสู่กรุงเทพฯ
09.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน LION AIRLINESเที่ยวบินที่ SL230
14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา