ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19035131

ไกล้วันหยุดยาวและปีใหม่ ไปเที่ยวโปรตุเกส ชมความสวยงามของสะพานส่งน้ำโบราณ ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง โบสถ์แซ่

แสดงภาพทั้งหมด


โปรตุเกส เที่ยวเมืองลิสบอน ชมอนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม
ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง โบสถ์แซ่ ปราสาทเซนต์จอร์จ ย่านถนน Avenida da Liberdade
สเปน เมืองเซบีย่า เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ขึ้นหอคอยกิร์ลด้า
เมืองกอร์โดบา เข้าชมสุเหร่าเมซกีต้า , เมืองโทเลโด ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งโตเลโด
ชมความสวยงามของสะพานส่งน้ำโบราณ และ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย
กรุงมาดริด เข้าชมพระราชวังหลวง ถ่ายรูปกับน้ำพุไซเบเลส
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Las Rozas Village , ถนนเซอร์ราโน่


วันที่ 10-17 ตุลาคม/17-24 ตุลาคม/14-21 พฤศจิกายน ท่านละ 49,990.-
วันที่ 15-22 ธันวาคม ท่านละ 55,990.-
วันที่ 29 ธันวาคม – 5 มกราคม 2562 ท่านละ 59,990.-
หมายเหตุ ราคาไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 20 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป
ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 800 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
สรุปการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 8 เคาร์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์
21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 839
วันที่สอง โดฮา – เมืองลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ - มหาวิหารเจอโร นิโม - หอคอยเบเล็ง
00.40+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
พัก Roma Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองลิสบอน - เมืองฟารู – เมืองเซบีย่า
ที่พัก Vertice Sevilla Aljarafe Hotel , TRH La Motilla Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - หอคอย กิร์ลด้า – เมืองกอร์โดบา – สุเหร่าเมซกีต้า
พัก Ayre Hotel Córdoba หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองกอร์โดบา – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโตเลโด – กรุงมาดริด
ที่พัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า
วันที่หก กรุงมาดริด – เมืองเซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ - Las Rozas Village -
ที่พัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง – น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า - สนามบิน
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาดริด นำคณะทำการเช็คอิน
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 152
วันที่แปด สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
06.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบิน QR 838
19.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา