ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19034996

TURKEY มหานคร 2 ทวีป ชมเมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

แสดงภาพทั้งหมด

VW TURKEY มหานคร 2 ทวีป 7 วัน 5 คืน โดย TK
เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย - ปามมุคคาเล - คูซาดาสึ - อิสตันบูล, ล่องเรือ Bosphorus พาชมวิวกรุงอิสตัลบลู,
เพิ่มโอกาสในการพาไปขึ้นบอลลูน 2 ครั้ง, ชมเมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส

กำหนดการเดินทางและอัตราค่าทัวร์
วันที่ 8 – 14 พ.ย. /15 – 21 พ.ย./5 – 11 ธ.ค. 62 ท่านละ 34,990.-
วันที่ 28 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ท่านละ 40,990.-
หมายเหตุ
ราคาไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
ขั้นต่ำ 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น
ขั้นต่ำ 40 USD ต่อท่าน ตลอดทริป

สรุปการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - คัปปาโดเกีย
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
09.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบูล
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 59
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
และเปลี่ยนเครื่องสู่อาคารสนามบินภายในประเทศ
17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2008
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินเนฟเซไฮร์
ที่พัก GOREME KAYA HOTEL, CAPADOCIA (โรงแรมสไตล์ถ้ำ)
วันที่ 2 คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - นครใต้ดิน เมืองไคมักลี
ระบำหน้าท้อง
**โปรแกรมเสริมพิเศษ ขึ้นบอลลูน **(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณท่านละ 230 USD
สำหรับการจ่ายเงินสด)
05:30 น สำหรับท่านใดที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย
เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูนจะนำรถมารอรับท่านที่โรงแรม เวลาประมาณ 05.30 น.
ที่พัก GOREME KAYA HOTEL, CAPADOCIA (โรงแรมสไตล์ถ้ำ)
วันที่ 3 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่ – คาราวานสไลน์
ที่พัก PAM THERMAL HOTEL, PAMUKKALE ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 ปามมุคคาเล – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาสึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
พัก ASAYRA THERMAL HOTEL, KUSADASI ระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 สนามบินอิชเมียร์ – สนามบินอิสตันบูล – ล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
06.30 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir Airport)
09.40 น.. ออกเดินทางจากสนามบินอิชเมียร์ สู่ สนามบินอิสตันบูล
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2311
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล
ที่พัก RAMADA PLAZA HOTEL TEKSTILKENT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 สุเหร่าสีน้ำเงิน – พิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สนามบินอิสตันบูล
14.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล
17.55. น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 58
วันที่7 กรุงเทพ ฯ
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา