ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19029111

ไปอังกฤษดู สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสนุกกับการ ช้อปที่ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรม I LOVE ENGLAND 6D4N
สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย พระราชวังบัคกิ้งแฮม
จัตุรัสทราฟัลการ์ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระเต็มวันเที่ยวกรุงลอนดอน

เดินทาง 23-28 พ.ย. 62 ราคา 43,900
เดินทาง 03-08 ธ.ค. 62 ราคา 44,900
เดินทาง 05-10 ธ.ค. 62 ราคา 44,900
อัตราค่าบริการนี้ ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว ท่านละ 6,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลอมโบ - ฮีทโธรว์
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10
เคาน์เตอร์ W สายการบิน SriLankan Airlines
09:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บันดารานายเก ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL403
11:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บันดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรีลังกา Sri Lanka
(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
12:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ
โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL503
19:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
วันที่ 2 ลอนดอน - ซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ
วันที่ 3 ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิ้งแฮม -
ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – จตุรัสทราฟัลการ์
วันที่ 4 อิสระ 1 วันเต็ม
วันที่ 5 อ๊อกซ์ฟอร์ด - ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – สนามบินฮีทโธรว์
20:40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL504
วันที่ 6 โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
12:40 น. เดินทางถึง บันดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
14:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL406
19:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
ที่พัก Ibis London Heathrow Airport Hotel (London Heathrow Airport)
สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา