ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19028181

ส่งท้ายปี 2019 ไปฉลองกับ โปรแกรม 10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมอิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา10 วัน
เดินทาง 26 ธ.ค.- 4 ม.ค. / 27 ธ.ค.- 5 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 6 ม.ค. /
อัตราค่าทัวร์ 74,900-
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), หมู่บ้านราสโตเก้
อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน
ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว

รายการสรุปโปรแกรม
วันแรก กรุงเทพมหานคร
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9
หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65
วันที่สอง อิสตันบูล – เวนิส
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1867
08.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยเที่ยวบิน TK1867
09.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส
วันที่สาม ถ้ำโพสทอยน่า - เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)
วันที่สี่ ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) – หมู่บ้านราสโตเก้ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
วันที่ห้า เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาดาร์
วันที่หก ซิบินิค – โทรเกียร์ - สปลิท
วันที่เจ็ด สตอน – ดูบรอฟนิค
วันที่แปด โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
วันที่เก้า ซาราเยโว – อิสตันบูล
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว
***หลังทำการเช็คอินแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในสนามบินตามอัธยาศัย***
20.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินซาราเยโวสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1026
วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร
00.20 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
ราคาทัวร์นี้(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)

ที่พัก อิตาลี ANTONY PALACE หรือ BEST WESTERN หรือ NH LAGUNA ฝั่งเวนิสเมสเตร์
สโลวีเนีย RADISSON BLU หรือ LEV HOTEL หรือ AUSTRIA TREND เมืองลุบเบลียน่า
โครเอเชีย JEZERO HOTEL/ OR MIRJANA RASTOKE / OR HOTEL MACOLA เขตอุทยานพลิตวิเซ่
โครเอเชีย CLUB FUMINATION BORIK หรือ DIADORA หรือ KOLOVARE เมืองซาดาร์ไม่
โครเอเชีย RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN เมืองสปลิท
โครเอเชีย SHERATON OR ADRIA OR EXCELSIOR OR CROATIA HOTEL เมืองดูบรอฟนิค
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา HILLS HOTEL หรือ NOVOTEL หรือ RESIDENCE INN เมืองซาราเยโว

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา