ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19026532

ประกาศรับสมัครงานด่วน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

บริษัท เอ็นฮานซ์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด
ประกาศรับสมัครงานด่วน
****เงินเดือนตามต้องการ*** ติดต่อ 0971499000
1เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.1 วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการ คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน Web Application อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง System Analyst และมีผลงานที่อ้างอิงได้
1.3 ใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Mongo DB มีความสามารถในการเขียน Store Procedure
1.4 ออกแบบระบบงาน โดยจัดทำ Prototype และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด
1.5 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบเชิงสถาปัตยกรรม (Solution Architecture) และสามารถแบบออกแบบสถาปัตยกรรมระบบได้
1.6 สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ แยกแยะและสรุปด้วยภาษาที่ชัดเจนได้ดี
1.7 สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming) ระดับดี
1.8 มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Programming และมีประสบการณ์การในการ Develop Program เช่น Java, PHP, .NET Core หรืออื่นๆ
1.9 มีความรู้ด้านเข้าใจเกี่ยวกับ Restful API
1.10 มีความรู้ความเข้าใจด้าน Data Analytic หรือ Bigdata หรือ Centralize Logging
1.11 เป็นส่่วนหนึ่งของทีม Application Development Outsourcing
1.12 บริหารจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Change Requirement) และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
1.13 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้และสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลายได้
1.14 มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
2 เจ้าหน้าที่สำหรับงานเขียนโปรแกรม (Programmer) จำนวน 5 คน
2.1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
2.3 มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่แบบ 8 ชั่วโมง x 5 วัน/สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย
2.4 มีความรู้ทางด้านการพัฒนาภาษา Java, PHP, .NET Core เป็นอย่างดี หรืออื่นๆ
2.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Restful API
2.6 มีความรู้ความเข้าใจด้าน Data Analytic
2.7 มีความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล (Database) เช่น MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB
2.8 มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
2.9 มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
2.10 มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โดยเฉพาะการอ่านเข้าใจในระดับดีและสามารถเขียนโต้ตอบได้ในระดับพอใช้
2.11 มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลาและสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
สนใจติดต่อ 0971499000,0969195445
natapholp@ehss.co.th
hrs@ehss.co.th
services@ehss.co.th
line ID: natapholp
line ID: EhSS