ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19016242

รับสมัครProject Managerด่วน!2อัตรา

รับสมัครด่วน! Project Manager งานประจำ-ราชพฤกษ์-นนทบุรี

ดำเนินธุรกิจทางด้าน Software house ด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการใช้งานสำหรับองค์กร การพัฒนา website เป็นผู้ทำระบบ Movie Store Samsung Smart TV และ AIS เราอยู่เบื้องหลัง APP ดังๆทั้งระดับ Consumer และ Enterprise เช่น AIS, Samsung,GTH, กรมสรรพากร,กสท, ธนาคารเกียรตินาคิน รวมทั้งงานประมูลในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเติม

สนใจส่งรายละเอียดวุฒิการศึกษา ตัวอย่างผลงาน portfolio ได้ที่ email : hr@wisdomvast.com หรือโทรสอบถามที่ 0932395947 คุณกำพล HR Website: www.wisdomvast.com พิกัดตำแหน่ง http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สวัสดิการของบริษัท/สิทธิการลา - ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ Happy Birthday วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน

ลักษณะงาน
1. จัดทำ ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลแผนงานโครงการ รวมทั้งทบทวน ปรับแผนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการและ requirement ของลูกค้าและตามสถานการณ์
2. วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า ความคุ้มทุน ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของโครงการ
3. เฝ้าติดตามและมีความใส่ใจในสถานะของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
4. วางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำเนินการโครงการให้สำเร็จ รวมทั้งการวางแผนการสั่งซื้อจัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. มอบหมายกระจายงาน ความรับผิดชอบ และกำกับ ติดตามให้เกิดผลสำเร็จ
7. บริหารจัดการงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเวลา ขอบเขต เนื้อหาของโครงการที่กำหนดในแผน
8. กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารโครงการ
9. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขผลงานก่อนจะนำเสนอและส่งมอบผลงานต่อลูกค้า
10. เฝ้าค้นหา ระมัดระวัง ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะมากระทบกับแผนงาน และเร่งดำเนินการแก้ไข
11. เรียกประชุมทีมงานตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ย้อนหลัง รายงานความคืบหน้า อุปสรรคปัญหาและการแก้ไข

Qualifications :
1. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การบริหารระบบสารสนเทศ การบริหารงานโครงการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้าน Project Management หากเคยมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่ทำงานด้าน application หรือการประมูลงานในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้านการบริหารโครงการ การวางแผน เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Project ได้ และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
6. มีความเป็นผู้นำ และมีแรงจูงใจในตนเอง
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
8. มีทักษะการบริหารความขัดแย้งในโครงการ
9. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น มีวุฒิภาวะ และความกระตือรือร้น
10. จัดการงานในความรับผิดชอบได้สำเร็จ มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน
11. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และทำงานเป็นทีมได้
12. มีความอดทนและทำงานภายใต้ความกดดันได้
13. อัธยาศัยดี มีจิตใจให้บริการ พูดคุยและเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา