ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18862935

ขายที่ดินว่างเปล่า อ.เสาไห้ สระบุรี

แสดงภาพทั้งหมด

เจ้าของขายเอง ตารางวาละ 2650 บาท (ไร่ละ 1,060,000 ล้านบาท) ที่ดินมี 3 โฉนดอยู่ติดกัน รวม 11-2-37 ไร่ ติดถนนซอย มีที่งอกราว 30 ตรว. ใกล้ตัวเมืองสระบุรี ที่ดินมีอนาคต เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรร ปัจจุบันให้เช่าทำนา ที่ดินอาจไม่ต้องถมเพราะอยู่ระดับเดียวกับถนน สามารถไปดูที่ดินด้วยตนเองได้เลย

ต้องการขายทั้งสามแปลง รวม12,000,000 บาท
เจ้าของยินดีออกค่าธรรมเนียมโอนให้ทั้งหมด
Tel. 0971085610 , 0818675861

The owner of the sale is 2650 baht per SQW. ( 1.06 Mil. per rai.) The land has 3 adjacent deed, 11-2-37 Rai on the road soi. The story is 30 sqw. Near Saraburi town The land has a perfect future for housing projects. The land may not be filled soil coz.with the same level as the road. You can see the land on your own at anytime.
To sell all three total transformations 12 million The owner will be glad to issue all transfer fees.

出售的擁有者是2650泰銖每SQW。(每泰銖 1.06 泰銖)土地有3個連續的契據,11-2-37 Rai在索伊公路上。這個故事是30平方尺。靠近薩拉布裡鎮 土地有一個完美的未來,為住房專案。土地不能填土,因為土壤與道路水準相同。你可以隨時親視這片土地。
出售所有三個總轉換 12 萬業主將很高興發出所有轉讓費。

販売の所有者はSQWあたり2650バーツです。(ライ当たり1.06バーツ)土地は3隣接する行為を持っています, 11-2-37 ライ道路上のソイ.物語は30平方メートルです。サラブリの町の近く この土地は住宅プロジェクトに最適な未来を持っています。土地は道路と同じレベルの土壌cozを満たしていてもよい。いつでも自分で土地を見ることができます。
3つの合計変換 12 万のすべてを売却する所有者は、すべての転送手数料を発行して喜んでいるでしょう。

Владельцем сделки является 2650 бат за СЗВ. ( 1,06 бат за рай.) Земля имеет 3 прилегающих дело, 11-2-37 Рай на дороге сой. История 30 кв.м. Недалеко от города Сарабури земля имеет идеальное будущее для жилищных проектов. Земля не может быть заполнена почва coz.with того же уровня, как дорога. Вы можете увидеть землю по своему усмотрению в любое время.
Чтобы продать все три общих преобразований 12 миллиона Владелец будет рад оформить все трансферные сборы.

Der Besitzer des Verkaufs ist 2650 Baht pro SQW. ( 1,5 Baht pro Rai.) Das Land hat 3 angrenzende Tat, 11-2-37 Rai auf der Straße soi. Die Geschichte ist 30 qm. In der Nähe von Saraburi Stadt Das Land hat eine perfekte Zukunft für Wohnprojekte. Das Land darf nicht boden coz.mit dem gleichen Niveau wie die Straße gefüllt werden. Sie können das Land jederzeit auf eigene Faust sehen.
Um alle drei Gesamtumwandlungen zu verkaufen 12 Millionen Der Eigentümer wird gerne alle Ablösesummen ausstellen.

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา