ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18600807

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะสอง,เมียนม่าร์

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์เกาะสอง - ระนอง - เมียนม่าร์ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
05.30 น.พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.00 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ,มุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง โดยรถบัส/ตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)แบบข้าวกล่องบนรถระหว่างเดินทาง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร
14.30 น.นำท่านเดินทางถึง จ.ระนอง นำท่านเยี่ยมชม สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นฮวงซุ้ยที่ฝังศพ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง) อดีตเจ้าเมืองระนอง สร้างในปี พ.ศ. 2426 เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่คอซู้เจียง ต้นตระกูล ณ ระนอง สิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ บริเวณสุสานล้วนทำด้วยศิลาที่สั่งเข้ามาจากเมืองจีนซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น เป็นสุสานที่มีที่ตั้งเหมาะสมตามความเชื่อของคนจีน ด้านหลังและด้านข้างเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นที่ราบ และมีน้ำทะเล
15.30 น.หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะรักษะวาริณ ที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติ อันมีลักษณะเฉพาะตัวเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย นั่นคือไม่มีกลิ่นฉุนของกำมะถัน ประกอบด้วยบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ตั้งอยู่ริม คลองหาดส้มแป้น และป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ มีสะพานแขวนสำหรับเดินข้ามไปยังอีกฝั่ง เป็นทัศนียภาพที่งดงามมาก น้ำแร่ที่นี่มีอุณหภูมิ 60 องศา ใช้ลวกไข่ได้ มีการสร้างบ่อธาราบำบัด สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายถึง 2 บ่อใหญ่ด้วยกัน
17.00 น.นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมจันทร์สมฮอทสปา หรือเทียบเท่า
18.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ มื้อที่ 3)ที่ร้านอาหาร
22.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.ออกเดินทางไปยังปากน้ำระนอง เพื่อนั่งเรือไปยัง เกาะสอง หรือ วิคตอเรียพ้อยท์ ของประเทศพม่า(อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐานในการทำใบอนุญาตผ่านแดนด้วย)
09.30 น.เดินทางถึง เกาะสอง หรือวิคตอเรียพ้อยท์ ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่า เป็นเมืองท่าที่อยู่ บริเวณปลายสุดของแผ่นดินพม่า (เป็นปลายแหลมของแผ่นดินไม่ใช่เกาะ) ชมทัศนียภาพและสภาพบ้านเรือนทั่วไป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปพม่า และชม เจดีย์พีเดอเอร์ ที่มีศิลปะการก่อสร้างในลักษณะเดียวกันกับเจดีย์ชะเวดากอง
11.00 น.นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วีรกษัตริย์อันเกรียงไกรของพม่าผู้ได้รับการขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)ที่ร้านอาหารบนเกาะสอง
13:00 น.หลังอาหารเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากพม่า มีอัญมณีประเภทต่างๆ เครื่องเขินแบบพม่า เสื้อผ้า-สะโหร่ง และเครื่องประทินผิว ที่สาวพม่านิยมใช้ประหน้าเพื่อความสวยงาม
14.00 น.จากนั้นพาท่านนั่งเรือกลับฝั่งไทย
15.00 น.นำทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของ ภูเขาหญ้า เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อนที่แทบไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นให้เห็นมีแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างไกลเป็นระยะทางร่วม 3 ก.ม. เป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง ต่อด้วยการนำเที่ยว น้ำตกหงาว น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาหญ้า สามารถมองเห็นตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงได้จากริมถนน น้ำตกแห่งนี้เป็นที่อยู่ ของ ปูเจ้าฟ้า ปูน้ำจืดที่พบได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่น้ำตกหงาวแห่งนี้ จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)ที่ร้านอาหาร
22.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะชม คอคอดกระ แผ่นดินส่วนที่แคบสุดของแหลมมลายูที่สำคัญ มีแม่น้ำกระบุรีกั้นเป็นพรมแดนกับประเทศพม่า ซึ่งสามารถมองเห็นแผ่นดินพม่าอยู่ห่างออกไปเพียง 100 เมตรเท่านั้น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)ที่ร้านอาหาร
13.40 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไป วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทวด มีพระนามาภิไธย ส.ก. องค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น นอกจากนี้ในวัดยังมีรูปสลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ให้สักการบูชาด้วย จากบริเวณรอบๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบ และเห็นภูเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนไทย – สหภาพเมียนม่าร์
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากที่ร้านอาหารชิดชนก
19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเรือ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันการเดินทาง 100,000
7. ค่าค่าไกด์, และค่าเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

----------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

----------------------------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา