ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18109639

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะลันตา,กระบี่,ตรัง,ถ้ำมรกต,เกาะไหง,เกาะมุก,เกาะกระดาน,เกาะเชือก

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมสัมมนา กระบี่ - เกาะลันตา (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
07.30 น. เช็คอินขึ้นเครื่องที่ สนามบินดอนเมือง
08.55 น. เดินทางจาก สนามบินดอนเมือง ไปยัง สนามบินกระบี่ จะถึงเชียงรายที่เวลา 10.20 น.
10.40 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะรอรับทุกท่านที่ สนามบินเชียงราย
10.50 น. รถตู้ปรับอากาศ รับทุกท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวเขาขนาบน้ำ
11.20 น. แวะทุกท่านถ่ายรูปที่ จุดชมวิวเขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ดด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. แวะให้ท่านได้ทำ กิจกรรม C.S.R. (Corporate Social Responsibility) เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจและช่วยเหลือต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามอัธยาศัย (กิจกรรมที่จะทำคือกิจกรรมปลูกป่าชายเลน / 2 ต้น ต่อ ท่าน)
14.30 น. รถตู้ปรับอากาศ พาท่านเดินทางไปยัง เกาะลันตา
16.30 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าพักที่ "Lanta Sand Resort and Spa" หรือ ระดับเดียวกัน
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
08.00 น. รถรับทุกท่านจากรีสอร์ทมายัง ท่าเรือศาลาด่าน
09.00 น. เริ่มเดินทางออกจาก เกาะลันตา สู่ เกาะไหง
10.30 น. จุดแรกในการสนอกเกิล ที่บริเวณเกาะไห และชมรอบเกาะไหง
11.30 น. ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำที่สอง คือ เกาะมุก และเข้าไปชมความงามของ ถ้ำมรกต โดยคุณจะต้องว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ.
12.30 น. เดินทางสู่ เกาะกระดาน
13.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่เกาะกระดานบริเวณหนาอุทยาน และพักผ่อน หรือ เล่นน้ำบริเวณชายหาด.
15.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะเชือก เพื่อชมความงามของปะการัง และ ฝูงปลา นานาชนิด.
16.00 น. เดินทางกลับไปยังที่พักที่ "Lanta Sand Resort and Spa" หรือ ระดับเดียวกัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก รถตู้ปรับอากาศรับท่านเดินทางไปยัง สุสานหอย 45 ล้านปี
10.30 น. หลังจากนั้นชม สุสานหอย 45 ล้านปี ซึ่งเป็นแหล่งฟอลซิลหอยขนาดใหญ่ 1 ใน3 แห่งในโลกนี้
12.00 น.แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นําท่านเที่ยวชมที่ วัดแก้วโกรวาราม สักการะพระประธานในอุโบสถ วัดแห่งนี้กับอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่สีขาวทั้งหลัง โดดเดนเป็นสง่างาม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปรยิติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464-ปจจุบัน รวมประมาณ 80 ปี มาแล้ว
14.30 น. เดินทางส่งท่านไปยัง สนามบินกระบี่
15.00 น. เช็คอินขึ้นเครื่องที่ สนามบินกระบี่
16.15 น. เดินทางออกจาก สนามบินกระบี่ไปยัง สนามบินดอนเมือง
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ...

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
*** ค่าตั่วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-กระบี่ ท่านละ X,XXX บาท ***
*** ค่าตั่วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จองเป็นหลัก ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าเรือและค่าดำน้ำตามโปรแกรม
4. ค่าอาหาร 7 มื้อ
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา