ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ17900532

รับจัดกิจกรรมปลูกป่า, ปลูกปะการัง, ปล่อยปูม้า-ปลาฉลาม, ทำฝายชะลอน้ำ, ทำโป่งเทียม, ฯลฯ กิจกรรม C.S.R., กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม

แสดงภาพทั้งหมด

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรม C.S.R. (Corporate Social Responsibility) เพื่อแสดงออกถึงความเป็นบรรษัทบริบาลที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของตนอีกด้วย หลายหน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทมหาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ป.ต.ท., เครือซีเมนต์ไทย, โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย), ฯลฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรม C.S.R. ขึ้นมาอย่างจริงจังและแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ, การสร้างฝายชะลอน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับบริษัทต่างๆเหล่านั้นอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรม C.S.R. ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการดำเนินงานและเตรียมการพอสมควร โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ผู้ประสานงานอาจประสบปัญหาในการจัดหาพื้นที่ การเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งขาดข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรืออาจประสบปัญหาความล่าช้าและงบประมาณที่บานปลายได้
วนกรอีโคทัวร์ เข้าใจในปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี เราจึงขออาสาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรม C.S.R ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การจัดหาพื้นที่ดำเนินการ การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น การให้ข้อมูลความรู้ในการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตลอดจนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึงกัน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัด Organize ให้กับหน่วยงานต่างๆผ่านการจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม กิจกรรม Team Building รวมทั้งการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมากว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายบุคลากรจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนทั้งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และการประสานงานจัดหาพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ซึ่งมีกระจัดกระจายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
เรามีกิจกรรมจิตอาสามากมายหลายรูปแบบให้ท่านเลือกใช้บริการ ทั้งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ดังนี้
1. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร, ปลูกป่าลดโลกร้อน, เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทั้งการปลูกป่าบกและป่าชายเลน โดยกิจกรรมปลูกป่าบกจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) ส่วนป่าชายเลนสามารถปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและปริมาณน้ำขึ้น-น้ำลงในพื้นที่เป็นสำคัญ
2. กิจกรรมปลูกปะการังเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ
3. การทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เพื่อดักตะกอนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งต้นน้ำลำธาร
4. การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ไหล่ถนน ริมอ่างเก็บน้ำและลำคลองสาธารณะ
5. การเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
6. การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะโดยใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball)
7. การทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุและอาหารเสริมให้สัตว์ป่า
8. การช่วยเหลือสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้
• กิจกรรมช่วยเหลือช้างป่วย, ช้างป่า, ช้างชรา, ช้างเร่ร่อน, โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า ร่วมกับองค์กรอิสระและเครือข่ายจิตอาสาที่รับผิดชอบ
• กิจกรรมปล่อยปูม้า, ปลาฉลามและพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ
• กิจกรรมคืนบ้าน (เปลือกหอย) ให้ปูเสฉวน
• ช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรจิตอาสาที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
9. กิจกรรมทางด้านสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่นการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร , ช่วยเหลือคนพิการ, เด็กกำพร้า, คนชรา และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หากหน่วยงานของท่านสนใจกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดต่อไปนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 เดือน เพื่อการประสานงานจัดหาพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งการประเมินค่าใช้จ่ายและจัดทำใบเสนอราคา โดยติดต่อมาที่ คุณบวร ทองเขียว ผู้ดำเนินงานวนกรอีโคทัวร์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-2448545 หรือส่งอีเมล์มาที่ wanakornecotour@gmail.com ทำความรู้จักเราเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจ นำเที่ยว จัดทัวร์ สัมมนา จิตอาสา บน Facebook
นอกจากนี้ หากท่านต้องการให้เราจัดกิจกรรมจิตอาสาควบคู่ไปกับกิจกรรมนำเที่ยวด้านอื่นๆ เป็นต้นว่าการจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม กิจกรรม Team Building นำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานหรือพักผ่อนประจำปี ก็สามารถแจ้งความประสงค์ทั้งหมดมาพร้อมกัน โดยทางเราจะได้จัดทำโปรแกรมและใบเสนอราคาไปให้พิจารณาแบบบูรณาการต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้หน่วยงานของท่าน