ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ17047655

โปรแกรมจัดการหอพัก โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้น ,ห้องเช่า โปรแกรมจัดการห้องเช่า Apartment Management 2.0 Excellent โปรแกรมPOS

แสดงภาพทั้งหมด

ฟรีโปรแกรมรุ่นทดลองโทรติดต่อ

คุณประเสริฐ 086-977-9356

LINE ID : sale.as


บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด
29 ซ.บางแวก59 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลิงค์วีดีโอแนะนำโปรแกรม https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GvqJH9F1NxA&feature=emb_logo

โปรแกรมจัดการ หอพัก อพาร์ทเม้น ,ห้องเช่า โปรแกรมจัดการอพาร์ทเมนท์ ช่วยจัดการธุรกิจหอพักของท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบุคคล(ข้อมูลผู้ทำสัญญา ข้อมูลประวัติผู้พักอาศัย ข้อมูลประวัติพนักงาน และข้อมูลประวัติผู้ขาย) ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงาน
ทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้ (จองเปิดCheckOutปิดปรับปรุง)
รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร
สามารถจองห้องพักล่วงหน้า และออกเอกสารการจองห้องพักได้
สามารถทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
สามารถทำรายการเปิดห้องพักจากใบจองห้องพักได้
รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า
สามารถระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้
รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน/รายวันได้
สามารถทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
สามารถแสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้
สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้
สามารถทำรายการย้ายห้องพักได้
รองรับการจัดการมิเตอร์ค่าน้ำ,ค่าไฟ,อื่นๆ พร้อมกันหลายห้อง
สามารถ กำหนดค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วย หรือ ราคาได้
สามารถทำรายการใบแจ้งหนี้ และออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้
สามารถออกใบแจ้งหนี้ในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
สามารถออกใบเสร็จรับเงิน โดยบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้
สามารถทำรายการใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้
สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
สามารถทำรายการซื้อวัสดุเข้า และออกเอกสารการซื้อวัสดุเข้าได้
สามารถทำรายการรับเรื่องบริการ และออกเอกสารการรับเรื่องบริการได้
สามารถทำรายการการให้บริการ และออกเอกสารการให้บริการได้
สามารถเรียกดูเอกสารแจกแจงค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายได้
รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
รองรับการชำระเงินด้วย เงินสด
รองรับการชำระเงินด้วย เช็ค,บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคารได้
รองรับการออกเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก
รองรับการออกเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
สามารถออกแบบเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก ได้เอง
สามารถออกแบบเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า ได้เอง
รายการข้อมูลธุรกรรม
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการจองห้องพัก
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการเปิดห้องพัก
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการคืนห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการรับเงินประกัน
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบแจ้งหนี้
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบเสร็จรับเงิน
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการซื้อวัสดุเข้า
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการรับเรื่องบริการ
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการการให้บริการ
ข้อมูลหลัก(ห้องพัก,ผู้ทำสัญญา,ผู้พักอาศัย,พนักงาน)
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลประเภทห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลค่าใช้จ่าย
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัตรเครดิต
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
สามารถกำหนดวงเงินประกัน และเงินมัดจำ ของห้องพักแต่ละประเภทได้
สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของห้องพัก เช่น ค่าเช่า , ค่าน้ำไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์
รองรับการกำหนดรูปภาพห้องพัก
สามารถแสดงข้อมูลผู้เปิดห้องพักปัจจุบันได้
สามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปิดห้องพักได้
รองรับการดูสถานะห้อง (ว่าง/จอง/เปิดห้อง/ปิดห้อง)
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ทำสัญญา
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้พักอาศัย
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
รองรับการกำหนดรูปภาพผู้ทำสัญญาและผู้พักอาศัย
รองรับการกำหนดรูปภาพพนักงาน
ตั้งค่าระบบ
กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติ
สามารถกำหนดภาพพื้นหลังโปรแกรม
รองรับการพิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร
สามารถตั้งค่าเริ่มต้น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิค
สามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และรองรับการคำนวณภาษีทั้ง Included Vat และ Excluded Vat (Standard รองรับเฉพาะ Excluded Vat)
สามารถใช้งานค่าปรับได้ โดยกำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท แล้วโปรแกรมจะคำนวนค่าปรับให้อัตโนมัติ (คำนวนจากวันที่ของระบบ)
สามารถกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Standard จะกำหนดได้รูปแบบเดียว)
สามารถกำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง
กำหนดเครื่องพิมพ์เอกสารได้
กำหนดขนาดกระดาษได้
รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, A4 ต่อเนื่อง, A5
รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 ต่อเนื่องและกระดาษม้วน 3 นิ้ว(เฉพาะบิล)
รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
สามารถกำหนดรูปแบบ พิมพ์/ไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้
กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการธุรกรรม หรือ ดูรายงานอย่างเดียว เป็นต้น
Feature โปรแกรม : เอกสาร , รายงาน
เอกสาร : สัญญาเช่าห้องพัก
เอกสาร : ออกแบบสัญญาเช่าได้หลากหลาย ยืดหยุ่นกว่า
เอกสาร : จดหมายเวียน
เอกสาร : จดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
รายงานทั่วไป : ทะเบียนห้องพัก
รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้ทำสัญญา
รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้พักอาศัย
รายงานทั่วไป : ทะเบียนพนักงาน
รายงานทั่วไป : ทะเบียนรับเรื่องบริการ
รายงานทั่วไป : รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
รายงานสรุป : รายงานสรุปค่าไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำปี
รายงานสรุป : รายงานสรุปแจกแจงค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ปี
รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดค้างชำระ
รายงานสรุป : รายงานสรุปการชำระเงินแยกประเภท
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้ภาษี
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายภาษี
รายงานสรุป : รายงานสรุปรับเรื่องบริการ
รายงานสรุป : รายงานสรุปวัสดุให้บริการ
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายซื้อวัสดุ
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการจองห้องพัก
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการย้ายเข้าออกห้องพัก
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
Hardware Compatibility
รองรับ Laser Printer , InkJet Printer(A4,A5 แนวนอน)
รองรับ Dot Matrix Printer(กระดาษต่อเนื่อง)
รองรับ Slip Printer 3 นิ้ว
ความสามารถเสริม
ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
รองรับฐานข้อมูล Access
รองรับฐานข้อมูล SQL Server
จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup Database)
สามารถล้างฐานข้อมูล (Clean Database) กำหนดเป็นช่วงเวลาได้
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารหรือรายงาน
Export ข้อมูลเป็น Excel ได้
สามารถโอนข้อมูลจาก Version เก่าได้
รองรับการทำงานแบบ ClientServer (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )