ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ16542633

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โฮมสเตย์จันทบุรี,โฮมสเตย์ขลุง,ล่องแพเปียก,หมู่บ้านไร้แผ่นดิน,เหยี่ยวแดง,ทะเลแหวก

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ โฮมสเตย์จันทบุรี - อำเภอขลุง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก (กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ขลุง – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน -มุมทะเลจันทร์ โฮมสเตย์ – ทะเลแหวก – เหยี่ยวแดง)
05.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางโดย รถตู้/บัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ทีวี วีดีโอ และเครื่องเสียงชั้นดี บริการอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม สู่ จ.จันทบุรี พักผ่อนระหว่างการเดินทาง สนุกสนานกับเกมสันทนาการกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี นำท่านสู่ ท่าเรือ อ.ขลุง ล่องเรือล่องสู่ "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" ผ่านชมผืนป่าชายเลนชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่งดงามของท้องทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงปลา หอยตลอดสองข้างทาง นำเข้าสู่ที่พัก มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ติดน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟิน แบบสบายๆ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบครัน เช่น เครื่องปรับอากาศภายในห้อง Wifi Internet มุมกาแฟ สบู่ และยาสระผมเชิญท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ. ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านเดินเยี่ยมชุมชนโรงไม้ ที่ได้ชื่อว่า "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" เพราะชุมชนแห่งนี้ไม่มีถนนเข้ามาถึง การสัญจรเข้าและออกทำได้โดยทางเรือเท่านั้น ตั้งอยู่ที่ริมคลองบางชัน ซึ่งเชื่อมกับปากน้ำ เวฬุ หมู่บ้านมีอายุกว่า 100 ปีมาแล้ว ปัจจุบันชุมชนมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 120-130 หลังคาเรือน ราวพันกว่าคนชาวบ้านร้อยละแปดสิบยังชีพด้วยการทำหลักเคย หรือทำประมงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น ตกปู ยกยอกุ้ง หรือเลี้ยงปลาในกะชัง แวะ ศาลเจ้าเก่าแก่ของชุมชน และ วัดอรัญสมุทธาราม เดินชมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสผู้คน หรือช้อปปิ้งสินค้าในชุมชนผลิตภัณฑ์จากทะเลเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านล่องแพเปียกเรือลาก ชมธรรมชาติของป่าชายเลนและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผ่านชม การเลี้ยงปลากระพงในกระชัง การเลี้ยงหอยแมงภู่ และการจับสัตว์ทะเลต่างของชาวบ้าน แวะชม ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายที่ทอดตัวเป็นแนวยาว โดยมีความยาวประมาณ 700 เมตรและพิเศษที่หาดทรายที่นี่จะเป็นสีดำธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากความสกปรก บนพื้นทรายเต็มไปด้วยเปลือกหอย ปูเสฉวน จำนวนมาก เป็นความสวยงามที่หาชมได้ยาก ล่องเรือต่อชม เหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง สนุกสนานกับการเล่นน้ำหาหอย หรือ ล่องเรือแคนู ไปตามป่าโกงกาง ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษอาหารทะเล แบบกินได้กินไป เมนูกุ้ง หอย ปู ปลา เสิร์ฟแบบไม่มียั้ง และกิจกรรมความบัญเทิง ร้องเพลงคาราโอเกะกันอย่างเต็มที่

วันที่สอง (ขลุง – โอเอซีส ซีเวิลด์ – น้ำตกพลิ้ว – อยุธยา)
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ.ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. นำท่านลงเรือล่องกลับสู่ฝั่ง ขึ้นรถคันเดิม โอเอซีส ซี เวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดของไทย พบกับความน่ารักของโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์ หัวบาตรและปากขวด ที่จะมาแสดงโชว์ความสามารถให้ชม นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับพี่เบิ้ม โลมาสีชมพูแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย เช่น ให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนนมปลาคราฟ สปาปลา ปั่นเรือโลมา ฯลฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ.ร้านอาหาร
13.00 น. นำเที่ยว น้ำตกพริ้ว สักการะ อลงกรณ์เจดีย์และสถูปพระนางเรือล่ม ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของ รัชกาลที่ 5 ต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพื่อแสดงถึงความรักมั่นคง โดยกล่าวกันว่าหากคู่รัก คู่ใดที่ได้มาสักการะและอธิษฐานเจดีย์และสถูปแห่งรักนี้ จะสมหวังและเป็นความรักที่มั่นคง ชมความสวยงามของ นํ้าตกพลิ้ว และธรรมชาติที่เขียวขจี พร้อมสนุกสนานกับการ ให้อาหารปลาพลวงหินที่มีอยู่นับร้อยตัวในทุกชั้นของนํ้าตกพลิ้ว ได้เวลาพอสมควร นำท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองของเมืองจันทร์เพื่อเป็นของฝาก เชิญท่านช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ อยุธยา
18.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้/บัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม (ลูกค้านำรถรับส่งมาเอง)
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

====================================================================

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง
11.00 น. นำท่านเที่ยวชมโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดพลอยจันทบุรี สถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอย ของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอย ซึ่งเป็นแหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน
14.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าของเมืองจันทบุรี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งนั้น ที่ไม่ควรพลาดชมเห็นจะเป็น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย
15.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท”
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท / ร้านอาหาร
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.30 น. หลังจากนั้นเดินทางยัง อ.ขลุง
10.30 น. แวะเที่ยวชมวิวที่ "จุดชมวิวเนินนางพญา" เป็นจุดชมวิวริมทาง ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ของเนินเขาริมชายฝั่ง บริเวณจุดชมวิวนี้ ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมส่วนที่เป็นปลายด้านหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน และอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ได้ชมช่วงของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่โค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ที่ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางถึง อ.ขลุง นำท่านลงสู่ ท่าเรือ อ.ขลุง ล่องเรือล่องสู่ "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" ผ่านชมผืนป่าชายเลนชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่งดงามของท้องทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงปลา หอยตลอดสองข้างทาง
15.00 น. นำท่านเที่ยวชม เหยี่ยวแดงทะเลแหวก, หมู่บ้านชาวประมงเกาะจิก, และไหว้ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุ
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท
17.30 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” และ พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
10.30 น. เดินทางไปยัง น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระพระนางเรือล่มบรรจุพระ อังคารพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ.2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วมาก ร่วมกันทำบุญให้อาหารปลาด้วยการซื้อถั่วฝักยาวและอาหารเม็ดเลี้ยงปลาพลวงซึ่งมีอยู่ อย่างมากมายบริเวณน้ำตก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. แวะเที่ยว วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วย พลังศัทธาของพุทธศาสนิกชน แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย
14.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และ แวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม (ลูกค้านำรถรับส่งมาเอง)
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์


โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้


บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571


ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี


กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์


ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา