ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ16118335

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แขวงคำม่วน,สปป.ลาว,ท่าแขก,ท่าฝรั่ง,พระธาตุสีโคตรตะบอง,อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม,ถ้ำนางแอน,กำแพงหินโบราณหรือกำแพงยักษ์

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ นครพนม - แขวงคำม่วน - สปป.ลาว (1 วัน)

กำหนดการท่องเที่ยว:
08.00 น. เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 จ.นครพนม
08.30 น. รถตู้ปรับอากาศนำคณะทัวร์ เดินทางเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารผ่านด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง
09.00 น. คณะทัวร์ มุ่งหน้าสู่ สปป.ลาว พาคณะเที่ยวชมกำแพงหินยักษ์อาณาจักรฟูนัน
09.40 น. นำคณะทัวร์แวะชมตลาดลาวหลัก 3 เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าซิ่นลาว เป็นต้น
10.30 น. นมัสการวัดธาตุเมืองเก่าศรีโครตะบอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่สวนอาหารหนองปลาหลักสี่ พร้อมกับต้อนรับคณะด้วยการรับชมการเต้นรำพื้นเมืองลาว(บาร์สโลป)
13.30 น. นำคณะเดินทางไปชมถ้ำนางแอ่น ถ้ำพระ หรือ ถ้ำปชาผา
15.00 น. นำคณะเดินทางไปช็อปปิ้งชื้อสินค้าปลอดภาษี
16.00 น. รถตู้ปรับอากาศนำคณะเดินทางไปด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงคำม่วน เพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 ถึงนครพนมโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำวันเดินทาง 10 ท่าน
*** เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง VIP
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าบริการ-ค่าธรรมเนียมและจัดทำเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

---------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ นครพนม - แขวงคำม่วน - สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.00 น. รับคณะที่โรงแรมในนครพนม
08.00 น. นำคณะเข้าด่าน ตม.นครพนม ตรวจเอกสารที่ ตม.แล้วนั่งรถทัวร์ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ข้ามแม่น้ำโขงไปท่าแขกแขวงคำม่วน ตรวจเอกสาร ตม. ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ไกด์คอยต้อนรับคณะ ขึ้นรถปรับอากาศนำเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมบ้านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรม เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีดเมืองขึ้นของฝรั่งเศส แล้วเดินทางไปนมัสการพระธาตุสีโคตรตะบอง (ธาตุเมืองเก่า)ที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำมวนและมีประวัติความเป็นมาที่มี ความเกี่ยวพันเรื่องตำนานไทยกับลาว (คำสาบของสีโคตรตะบอง)ฟังเรื่องเล่าจากไกด์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 นี้ จะเป็นวันปลดแก้คำสาปของสีโคตรตะบอง จากนั้นเดินทางผ่านอนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ท่าฝรั่ง หรือวังสันติภาพ เดินทางไปชมผาฮอม ถ้ำพญาอิน เป็นถ้ำที่มีความอัศจรรย์ คือในถ้ำมีบึงน้ำใสดุจมรกต แล้วเดินทางต่อไปผ่านภูผาป่าหิน สู่ ถ้ำนางแอน ซึ่งเป็นถ้ำที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทับ ณ.ถ้ำแห่งนี้ ภายในถ้ำแห่งนี้สวยงามมากเต็มอิ่มกับความประทับใจแล้วเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร แล้วเดินทางไป ถ้ำมหัศจรรย์ สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300ปี ที่ ศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นนำท่านชม กำแพงหินโบราณหรือกำแพงยักษ์ อลังการอันประหลาด และน่า อัศจรรย์ รอการพิสูจน์จากท่าน ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือธรรมชาติ
16.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก...
18.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมท่าแขก"
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. เดินทางกลับฝั่งไทย
10.30 น. ถึงอำเภอธาตุพนมนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. ถึงอำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก
14.30 น. นำทุกท่านชมและเลือกซื้อ ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
15.30 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย… โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1. ท่านละ X,XXX บาท (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)
2. ท่านละ X,XXX บาท (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

---------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ นครพนม - แขวงคำม่วน - สปป.ลาว (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
11.15 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับทุกท่านที่ สนามบินนครพนม
11.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนครพนมโดย รถบัสปรับอากาศ
12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านาอาหาร
- วันจันทร์: ไหว้พระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ 51 กิโลเมตร โดยพระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม ภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอ)
- วันอาทิตย์: ไหว้พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม (พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานที่เคารพนับถือทั้งของชาวไทยและชาวลาว ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะพระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”)
- วันอังคาร: ไหว้พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแก ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม)
- วันพุธ: ไหว้พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโฆษิตดาราม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมาก)
16.30 น. เดินทางกลับเพื่อเข้าที่พัก...
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม…โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทาอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงรม
08.00 น. นำคณะเข้าด่าน ตม.นครพนม ตรวจเอกสารที่ ตม.แล้วนั่งรถทัวร์ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ข้ามแม่น้ำโขงไปท่าแขกแขวงคำม่วน ตรวจเอกสาร ตม. ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ไกด์คอยต้อนรับคณะ ขึ้นรถปรับอากาศนำเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมบ้านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรม เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีดเมืองขึ้นของฝรั่งเศส แล้วเดินทางไปนมัสการพระธาตุสีโคตรตะบอง (ธาตุเมืองเก่า)ที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำมวนและมีประวัติความเป็นมาที่มี ความเกี่ยวพันเรื่องตำนานไทยกับลาว (คำสาบของสีโคตรตะบอง)ฟังเรื่องเล่าจากไกด์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 นี้ จะเป็นวันปลดแก้คำสาปของสีโคตรตะบอง จากนั้นเดินทางผ่านอนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ท่าฝรั่ง หรือวังสันติภาพ เดินทางไปชมผาฮอม ถ้ำพญาอิน เป็นถ้ำที่มีความอัศจรรย์ คือในถ้ำมีบึงน้ำใสดุจมรกต แล้วเดินทางต่อไปผ่านภูผาป่าหิน สู่ ถ้ำนางแอน ซึ่งเป็นถ้ำที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทับ ณ.ถ้ำแห่งนี้ ภายในถ้ำแห่งนี้สวยงามมากเต็มอิ่มกับความประทับใจแล้วเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร แล้วเดินทางไป ถ้ำมหัศจรรย์ สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300ปี ที่ ศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นนำท่านชม กำแพงหินโบราณหรือกำแพงยักษ์ อลังการอันประหลาด และน่า อัศจรรย์ รอการพิสูจน์จากท่าน ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือธรรมชาติ
16.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก...
18.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมท่าแขก"
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. เดินทางกลับฝั่งไทย เพื่อนำท่านไหว้พระประจำวันเกิดต่อ
- วันพุธ: ไหว้พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโฆษิตดาราม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมาก)
- วันพฤหัสบดี: ไหว้พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร
- วันศุกร์: ไหว้พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ห่างจากตัวเมืองนครพนม ตามเส้นทางนครพนม - ท่าอุเทน ประมาณ 26 กิโลเมตร รูปทรงคล้ายองค์พระธาตุพนม เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี)
- วันเสาร์: ไหว้พระธาตุนคร อ.เมืองนครพนม (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นปูชนียสถานสำคัญ มีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงาม)
- แวะให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน
17.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนครพนม
18.00 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย… โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1. ท่านละ X,XXX บาท (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)
2. ท่านละ X,XXX บาท (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

---------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

---------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

---------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา