ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ15329581

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะแสมสาร,เกาะขาม,สัตหีบ,พัทยา,ชลบุรี

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ สัตหีบ-เกาะแสมสาร (1 วัน)

หมายกำหนดการท่องเที่ยว:

07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อม บริการอาหารว่างแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
10.00 น. เดินทางไปถึง ท่าเรือแสมสาร เพื่อเดินทางไปยัง เกาะแสมสาร เพลิดเพลินกับ กิจกรรมดำน้ำดูปะการังรอบๆ เกาะ เช่นปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังอ่อน และปะการังโต๊ะ ส่วนสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่น่าสนใจก็มีดอกไม้ทะเล, เม่นทะเล, ปลาดาว และปลาสวยงามจำพวกปลากะรัง, ปลาสลิดหิน, ปลานกแก้ว, ปลาผีเสื้อ ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเกาะ
14.00 น. อาลาเกาะแสมสารนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแเละเลือกซื้อของฝากจากสัตหีบ มีอาหารทะเลแห้ง ประเภทปลาหมึกปลาเค็มกะปิน้ำปลาและยังมีของที่ระลึกน่ารัก ๆ ผลิตจากเปลือกหอยมากมาย
15.30 น. เดินทางไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรก และลำเดียวที่มี อยู่ในปัจจุบันของไทย รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย (ถ้าเรือหลวงไม่ติดภารกิจจากทางราชการ)
16.30 น. นำทุกท่าน ชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเล เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ แหล่งอนุบาลพันธุ์เต่า ทะเลก่อนนำไปปล่อยในธรรมชาติมีทั้งเต่ากระและเต่าตนุจำนวนมากมายรอคอย การมาเยี่ยมเยือนจากท่าน
17.30 น. เดินทางกลับที่หมายและแวะซื้อของฝากกลับบ้าน

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
- ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมเดินทางช่วงวันหยุดยาว

-------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ สัตหีบ-เกาะแสมสาร (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อม บริการอาหารว่างแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
10.00 น. เดินทางไปถึง ท่าเรือแสมสาร เพื่อเดินทางไปยัง เกาะแสมสาร เพลิดเพลินกับ กิจกรรมดำน้ำดูปะการังรอบๆ เกาะ เช่นปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังอ่อน และปะการังโต๊ะ ส่วนสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่น่าสนใจก็มีดอกไม้ทะเล, เม่นทะเล, ปลาดาว และปลาสวยงามจำพวกปลากะรัง, ปลาสลิดหิน, ปลานกแก้ว, ปลาผีเสื้อ ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเกาะ
14.00 น. อาลาเกาะแสมสารนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแเละเลือกซื้อของฝากจากสัตหีบ มีอาหารทะเลแห้ง ประเภทปลาหมึกปลาเค็มกะปิน้ำปลาและยังมีของที่ระลึกน่ารัก ๆ ผลิตจากเปลือกหอยมากมาย
15.30 น. เดินทางไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรก และลำเดียวที่มี อยู่ในปัจจุบันของไทย รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย (ถ้าเรือหลวงไม่ติดภารกิจจากทางราชการ)
16.30 น. นำทุกท่าน ชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเล เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ แหล่งอนุบาลพันธุ์เต่า ทะเลก่อนนำไปปล่อยในธรรมชาติมีทั้งเต่ากระและเต่าตนุจำนวนมากมายรอคอย การมาเยี่ยมเยือนจากท่าน
17.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักที่“กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก และเดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
10.00 น. นำทุกท่านแวะชมและนมัสการ พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุบริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
11.00 น. แวะเที่ยวชม ตลาดน้ำสี่ภาค นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำเป็นเรือแท็กซี่40 ลำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่านต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเรือดำน้ำดูปะการัง
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
เลขที่บัญชี 4162562571
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004, 081-1049208

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา