ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ15243732

ทำงานต่างประเทศ

แสดงภาพทั้งหมด

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

日本語学校  
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

Fully-licensed by the Ministry of Education

Private School Division (Ayutthaya)

…………………………..หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาญี่ปุ่น 日本語 JAPANESE LANGUAGE

……………………………ระเบียบการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

Japanese Language School Regulation

日本語学校に関する規定

1. การรับนักเรียน 学生の受け入れ Student Qualification

1.1 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

学生の年齢10歳以上

Minimum age of student is 10 years old

1.2 เพศ : ชายและหญิง

性別;男性 女性

Gender: male and female

1.3 พื้นความรู้เดิม : มีความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไปและไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

既存の知識;初等教育4年生以上の知識 日本語基礎知識がない

Background knowledge: educated at primary level-grade 4 or higher without basic Japanese

2. หลักฐานการรับสมัคร 入校に必要な書類 Requirements

2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

写真1インチサイズ2枚

2 copies of 1-inch photograph

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

住民登録証のコピー

A copy of census

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ กรณีอายุไม่ถึงให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน

身分証名書のコピーか年齢が達しない場合は出生証明書のコピー

A copy of identity card or a copy of birth certificate for young candidates

- ใบรับรองความประพฤติ

行動証明書

Clearance Certificate

- ใบสอบประวัติผู้ขอเข้าเรียน พร้อมรูปถ่าย

成績表 写真付き

Application form with photo

- สำเนาหนังสือเดินทาง

パスポートのコピー

A copy of passport

- สำเนาวุฒิการศึกษา

学歴のコピー

A copy of academic transcript

- สำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน

入学証明書のコピー

A copy of school registration

- ใบแจ้งจุดประสงค์ การสมัครเรียน

入学の目的声明書

Purpose of attending the courseJAPANESE LANGUAGE SCHOOL
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ได้ทำข้อตกลงกับสถานบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในการให้ข้อมูลแนะแนวเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ประสานงานในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแนะแนวให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าดำเนินการใดๆ ซึ่งทางโรงเรียนยินดีให้ข้อมูลตามจริง รายชื่อโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือ

ชื่อ (Contact Name):นายศศิวัฒน์ หรือ นายธนายุต

ชื่อบริษัท (Company name):จัดหางานอากามอนกาย(ประเทศไทย) จำกัด

ทีอยู่ (Address):56/21 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ (Postal):13000

โทรศัพท์ (Mobile):094-929-4225

เวลาทำการ:วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00 -19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00 -17.00 น.


ราคา 20,000 บาท

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา