ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ15157959

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระประจำวันเกิด,ไหว้พระประจำวันเกิดนครพนม,ไหว้พระ 9 วัดนครพนม,นครพนม,ธาตุพนม,เรณูนคร,นาแก,ปลาปาก,นาหว้า,ท่าอุเทน,

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระประจำวันเกิดนครพนม (1 วัน)

หมายกำหนดการดังนี้:
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ เพื่อนำท่านไหว้พระประจำวันเกิดดังนี้

- วันจันทร์: ไหว้พระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ 51 กิโลเมตร โดยพระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม ภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอ)

- วันอังคาร: ไหว้พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแก ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม)

- วันพุธ: ไหว้พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโฆษิตดาราม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมาก)

- วันพฤหัสบดี: ไหว้พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก)

- วันศุกร์: ไหว้พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ห่างจากตัวเมืองนครพนม ตามเส้นทางนครพนม - ท่าอุเทน ประมาณ 26 กิโลเมตร รูปทรงคล้ายองค์พระธาตุพนม เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี)

- วันเสาร์: ไหว้พระธาตุนคร อ.เมืองนครพนม (ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นปูชนียสถานสำคัญ มีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงาม)

- วันอาทิตย์: ไหว้พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม (พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานที่เคารพนับถือทั้งของชาวไทยและชาวลาว ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะพระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”)

17.00 น. จบกิจกรรมไหว้พระ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์,
ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าดอกไม้ธูปเทียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระประจำวันเกิดนครพนม (2 วัน 1 คืน)

“เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิดเสริมมงคลชีวิต”

วันแรก
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ เพื่อนำท่านไหว้พระประจำวัดเกิดดังนี้
09.00 น. นมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอก เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และผู้คนให้ความเคารพนับถือ
10.00 น. นมัสการพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์
11.00 น. นมัสการพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่มา นมัสการจะได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนครพนม
14.00 น. เดินทางกลับที่พักอำเภอเมืองนครพนม
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ห้องพักที่ โรงแรมริเวอร์วิวนครพนม
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
17.00 น. เชิญท่านลงเรือเพื่อ ล่องโขง มหานทีศรีโคตรบูรณ์ สัมผัสกลิ่นไอเย็นฉ่ำของแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่ง สปป. ลาว ชมโบราณสถานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนสองฝั่งโขง เยือน พี่น้องลาวแห่งบ้านนาเมือง ผ่านสุสานทหารฝรั่งเศส เลียบเลาะเมืองท่าแขก ถึงด่านท่าแขก ถึงด่านท่าแขกจะมองเห็นยอดพระธาตุน้อยของผู้ปกครองอาณานิคมชาวฝรั่งเศส ผ่านโรงแรมศรีโคตร อดีตเป็นที่ว่าการอาณานิคม วัดนาโบ โรงแรมสี่ชั้น อาคารคาสิโนเก่า ตลาดเก่า บ้านนายพลสิงคโปร์ ปากห้วยนางลี้ ถึงห้องว่าการ (เก่า) เจ้าแขวงคำม่วน คุกฝรั่งเศส เบนหัวเรือกลับสู่ฝั่งไทย ชมวัดริมฝั่งโขง ได้แก่ วัดพระอินทร์แปลง วัดมหาธาตุ วัดกลาง วัดโพธิ์ศรี วัดโอกาส ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม หอนาฬิกา ลานตะวันเบิกฟ้า โรงเรียนสุนทรวิจิตร ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 4 จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) วัดนักบุญอันนา ที่สร้างโดยช่างชาวเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2469
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. ชมบรรยากาศของเมืองตอนกลางคืน ที่บริเวณ วัดโอกาสศรีบัวบาน และ ที่พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน เพื่อชมความงามการส่องไฟชมโบราณสถาน (Light Up) ยามค่ำคืนทุกวัน
21.30 น. เดินทางกลับที่พัก และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น. ทำบุญใส่บาตร ที่ ถนนริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดพระธาตุนคร พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น (ซื้อของไหว้เองนะครับ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก
08.30 น. นำท่านชมบ้านโฮจิมินห์ จำลองบ้านพักของ “ลุงโฮ” หรือ “โฮจิมินห์” อดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467-2474 และ
09.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย–เวียดนาม ภายในจัดนิทรรศการการแสดงประวัติการทำงานและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของท่านโฮจิมินห์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของหมู่บ้านชาวเวียดเกียวในนครพนม
11.00 น. นมัสการพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นมัสการพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และชมหมู่บ้าน OTOP สินค้าหัตถกรรม ไดแก่ พิณ แคน โหวต (เครื่องดนตรีอีสาน ซึ่ง คณะนักแสดงวงโปงลาง สะออน วงดนตรีชื่อดัง นำไปแสดงทำให้เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย) พร้อมชมการทอผ้าไหม ที่บ้านท่าเรือ
15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์,
ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าดอกไม้ธูปเทียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ (สาขาเรณูนคร)

เลขที่ 118/4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา