ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14963125

ชุด เหรียญ กษาปณ์ ที่ระลึก ในสมัย รัชกาลที่ 9 คัดแต่เฉพาะที่มี พระบรมรูป ของ รัชกาลที่ 5 ครบทุก ๆ วาระ 39 วาระ ๆ ละ 1 เหรียญ รวม 39 เหรียญ (ชุดละ 25,600.- บาท) โดย เทียรสิริ (อ้า) ธีระชาติแพทย์

แสดงภาพทั้งหมด

ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 9 คัดแต่เฉพาะที่มีพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 ครบทุก ๆ วาระ 39 วาระ ๆ ละ 1 เหรียญ รวม 39 เหรียญ (ชุดละ 25,600.- บาท) โดย เทียรสิริ (อ้า) ธีระชาติแพทย์
0. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Coin Commemorating the Centenary of National Museum
50 บาท (เงิน)
1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกระทรวงการคลังครบ 100 ปี
Coin Commemorating the Centenary of Ministry of Finance
100 บาท (เงิน)
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
Coin Commemorating the Centenary of Thai Post
600 บาท (เงิน)
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนพระจุลจอมเกล้า
Coin Commemorating the Centenary of Chulachomklao Royal Military Academy
10 บาท (นิกเกิล)
4. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
Coin Commemorating the Centenary of Siriraj Hospital
10 บาท (นิกเกิล)
5. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Coin Commemorating the 72nd Anniversary of Chulalongkorn University
10 บาท (นิกเกิล)
6. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร
Coin Commemorating the Centenary of the Siriraj Pattayakorn School
10 บาท (โลหะสีขาว)
7. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมบัญชีกลาง
Coin Commemorating the Centenary of the Comptroller General's Department
10 บาท (โลหะสีขาว)
8 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
Coin Commemorating the Centenary of Ministry of Justice
10 บาท (โลหะสีขาว)
9. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย
Coin Commemorating the Centenary of Ministry of Interior
10 บาท (โลหะสีขาว)
10. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Coin Commemorating the Centenary of Ministry of Agriculture and Cooperatives
10 บาท (โลหะสีขาว)
11 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
Coin Commemorating the Centenary of Thai Teacher Education
10 บาท (โลหะสีขาว)
12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ
Coin Commemorating the Centenary of Office of the Attorney General
10 บาท (โลหะสีขาว)
13. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
Coin Commemorating the 120th Anniversary of the Privy Council and the Council of State
10 บาท (โลหะสีขาว)
14. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม
Coin Commemorating the 108th Anniversary of Ministry of Defense
20 บาท (โลหะสีขาว)
15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง
Coin Commemorating the 120th Anniversary of Ministry of Finance
20 บาท (โลหะสีขาว)
16. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ
Coin Commemorating the 120th Anniversary of Ministry of Foreign Affairs
20 บาท (โลหะสีขาว)
17. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Coin Commemorating the 120th Anniversary of the Office of the Auditor General of Thailand
20 บาท (โลหะสีขาว)
18. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
Coin Commemorating the Centenary of the State Railway of Thailand
20 บาท (โลหะสีขาว)
19. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
Coin Commemorating the Centenary of the General Hospital
10 บาท (โลหะ 2 สี)
20. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสยุโรป
Coin Commemorating the Centenary of the King Chulalongkorn's Europe Visit
10 บาท (โลหะ 2 สี)
21 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี กรมศุลกากร
Coin Commemorating the 125th Anniversary of the Customs Department
10 บาท (โลหะ 2 สี)
22. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก
Coin Commemorating the Centenary of the Royal Thai Army Medical Department
10 บาท (โลหะ 2 สี)
23. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมที่ดิน
Coin Commemorating the Centenary of the Department of Lands
10 บาท (โลหะ 2 สี)
24. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Coin Commemorating the 84th Anniversary of Chulalongkorn University
20 บาท (โลหะสีขาว)
25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Coin Commemorating the Centenary of the Royal Police Cadet Academy
20 บาท (โลหะสีขาว)
26. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมชลประทาน
Coin Commemorating the Centenary of the Royal Irrigation Department
10 บาท (โลหะ 2 สี)
27. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก
Coin Commemorating the Centenary of Thai Banknote
20 บาท (โลหะสีขาว)
28. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Coin Commemorating the 150th Birthday Anniversary of H.M. King Chulalongkorn
20 บาท (โลหะสีขาว)
29. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก
Coin Commemorating the Centenary of the Department of Army Transportation
10 บาท (โลหะ 2 สี)
30. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ
Coin Commemorating the Centenary of the National Library
20 บาท (โลหะสีขาว)
31. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย
Coin Commemorating the 130th Anniversary of Thailand Auditing
10 บาท (โลหะ 2 สี)
32. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมพระธรรมนูญ
Coin Commemorating the Centenary of the Judge Advocate General’s Department
10 บาท (โลหะ 2 สี)
33. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายเรือ
Coin Commemorating the Centenary of the Royal Thai Naval Academy
50 บาท (โลหะสีขาว)
34 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Coin Commemorating the Centenary of the Thailand’s First Commercial Bank, Siam Commercial Bank Public Company Limited
10 บาท (โลหะ 2 สี)
35. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช
Coin Commemorating the 120th of Siriraj Hospital
10 บาท (โลหะ 2 สี)
36. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี ไปรษณีย์ไทย
Coin Commemorating the 125th Anniversary of Thailand Post
10 บาท (โลหะ 2 สี)
37. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง
Coin Commemorating the 120th of the Comptroller General’s Department
10 บาท (โลหะ 2 สี)
38. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก
Coin Commemorating the 120th Anniversary of the Army Training Command
20 บาท (โลหะสีขาว)

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา