ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14607212

รับแปลภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารทุกภาษาทุกประเภท / รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล และสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค (Notary Public) / จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษาประสบการณ์กว่า 20 ปี

แสดงภาพทั้งหมด

รับแปลเอกสารทุกภาษา/รับรองโดยกรมการกงสุล และสถานทูตต่างๆ/ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค /จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ/บริการทำวีซ่าทั่วโลก/ประกันการเดินทาง/ตั๋วเครื่องบิน
086-8933180 / Line ID : ar-nold
081-6484859 / Line ID: supatcha.wwt

Worldwide Translation by Supatcha Co., Ltd.
บริษัทเวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชาจำกัด
***** “เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลสำหรับคุณ” *****
*** “Let Worldwide Translation be your personal translation consultant” ***


***รับแปลเอกสารทุกภาษา ทุกประเภท / รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล และ/ สถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค (Notary Public) / จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่าทั่วโลก และต่อวีซ่า / ประกันการเดินทาง /ที่ปรึกษากฎหมาย / ตั๋วเครื่องบิน / นามบัตรทุกภาษา / เว็ปไซต์ทุกภาษา / จดทะเบียนบริษัท / Work Permit / ออกแบบโลโก้สินค้า /แผนที่บริษัททุกภาษา ***

086-8933180 / Line ID : ar-nold
081-6484859 / Line ID: supatcha.wwt

Worldwide Translation by Supatcha Co., Ltd.
บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด

บริการแปลเอกสารทุกภาษา และ ให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท
*ทุกภาษาแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา งานแปลทุกงานเน้นด้านคุณภาพมากที่สุด*
บริการงานด่วน


บริการของเรา
• บริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพ และให้คำปรึกษา

• แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ใบจบการศึกษาใบเปลี่ยนชี่อ ฯลฯ

• บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดตามสามี / วีซ่าคู่หมั้น / วีซ่านักเรียน ของประเทศต่างต่างเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่ายุโรป (วีซ่าเชงเก้น)/ วีซ่าออสเตรเลีย / ฯลฯ

• รับทำ Work Permit /รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนสามัญ

• รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค /บริการที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

• ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานแปลกว่า 20 ปี

• รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา

• ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง

• ออกแบบนามบัตรทุกภาษา / รับทำแผนที่บริษัททุกภาษา / ออกแบบโลโก้สินค้าทุกชนิดทุกภาษา


ผลงาน / Masterpieces of Translation
 โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
Project For Design And Construction Of
Sustainable Water Resource Management System And Flood Problem-Solving System Of Thailand
 อนุสัญญาบาเซล จำนวน 6 เรื่อง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ  Basel Convention; Pollution Control Department;/ English into Thai
 หนังสือเที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน 3 ฤดู แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  Visit Thailand All Year Round Book Project
 รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  A Survey of Research and Development in Laos, Cambodia and Vietnam (National Research Council of Thailand)
 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ  United Nation Environment Program (UNEP) /English into Thai / Pollution Control Department
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย 583 หน้านำเสนอ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  International Standard Classification Occupations 2008, Ministry of Labour;/ English into Thai
 การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ-ไทย เสนอสำนักพระราชวัง  Plantation Development in Thailand presented to the Bureau of the Royal Household;
 คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  Painting Subtitles for Arts Exhibition in the New York City, USA (In Praise of Her Majesty the Queen of Thailand’s Devotion for the Thai Subjects);
 สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าวรอยเตอร์ ไทย – อังกฤษ  CAT / Reuters Services Agreement; /Thai into English

 การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ  APEC Conference in Bangkok 2003, translating scripts for APEC Channel;
 งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อังกฤษ –ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  Research on Strategic Timing of Anti-Retroviral Treatment Sponsored by the National Institute of Health in Cooperation with HIVNAT, 2007;
 วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย – อังกฤษ  Thesis on the Ideal Number of Children; from Thai into English
 วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย –อังกฤษ  Research on Hypertension and Complexity of Factors Involved; Case Study: Thai into English
 รายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ  Annual Reports (Saha-Union, Thirathai, Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd.)
 งบดุลและสัญญาต่างๆ  Financial Statements and Contracts;

 Translation languages available: ภาษาที่รับแปล :
1.ภาษาอังกฤษ English
2.ภาษาเยอรมัน German
3.ภาษาฝรั่งเศส French
4.ภาษาอิตาลี Italian
5. ภาษาสเปน Spanish
6.ภาษาฟินแลนด์ Finnish
7.ภาษาเดนมาร์ก Danish
8. ภาษาโปรตุเกส Portuquese
9. ภาษารัสเซีย Russian
10. ภาษาดัช Dutch 11. ภาษาสวีดิช Swedish
12. ภาษานอร์เวย์ Norwegian
13.ภาษาฮังกาเรียน Hungarian
14.ภาษาโปแลนด์ Polish
15. ภาษาฮิบรู Hibru
16. ภาษาเกาหลี Korean
17.ภาษาจีน Chinese (Simp.&Trad.)
18. ภาษาญี่ปุ่น Japanese
19. ภาษามาเลเซีย Malasian
20.ภาษาอินโดนีเซีย Indonesian 21. ภาษาลาว Lao
22. ภาษาเขมร Cambodian
23. ภาษาพม่า Burmese
24. ภาษาเวียตนาม Vietnamese
25. ภาษาฮินดี Hindi
26. ตากาล็อค Tagalog
27. ภาษาอารบิค Arabic
28. ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) Persian
29. ภาษาอูรดู Uradu
30. ภาษาตุรกี Turkish
Etc.

สำนักงานใหญ่ / Line Id :supatcha.wwt
Worldwide Translation by Supatcha Co., Ltd.
139/5 Witthayu Rd., (near lumpini police station)
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
………………………………………………
บริษัทเวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี ตรงข้ามสวนลุมพินี)
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 02-654-3308 / 02-654-3309
แฟกซ์ : 02-654-3309
Mb : 086-8933180 / 081-648-4859
e-mail : supatcha.wwt@gmail.com

ศูนย์การแปลบางรัก
139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี ตรงข้ามสวนลุมพินี)
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 088-8781015 / 086-8933180 / Line ID : hong.br
---------------------------------------------------
Bang Rak Translation
1139/5 Witthayu Rd., (near lumpini police station)
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Tel : 088-8781015 / 086-8933180 / Line ID : hong.br
e-mail : bangrak2012@gmail.com
e-mail : supatcha.wwt@gmail.com


สาขาบางนา
394 ซอยอุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 บางนา
กรุงเทพ 10260
โทร : 086-8933180 / 081-6484859
e-mail : supatcha.wwt@gmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา