ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14552900

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โปรแกรมเที่ยว,เกาะช้าง,ตราด,ดำน้ำดูปะการัง,กิจกรรม Team Building,เกาะโล้น,เกาะยักษ์,น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์,น้ำตกคลองพลู,ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
05.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.30 น. เดินทางถึง อ.แหลมงอบ จ.ตราด หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด
10.40 น. เดินทางถึง “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือ เกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน เป็นที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
11.00 น. นำท่านลงเรือเพื่อ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ, ปลาผีเสื้อ, และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเองจากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท“ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือเกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน”
17.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท
18.30 น. สนุกสนานกับปาร์ตี้งานเลี้ยง และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
10.00 น. นำท่าน Check In ออกจากรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
10.40 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
- รับจัดตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าดำน้ำดูปะการังและอุปกรณ์
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
11.30 น. เดินทางถึง อ.แหลมงอบ จ.ตราด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด
14.20 น.เดินทางถึง “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือเกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน เป็นที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Team Building จะมีให้ประมาณ 5 ฐาน)
16.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน;
17.00 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิด
17.30 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่รีสอร์ท
18.30 น. สนุกสนานกับปาร์ตี้งานเลี้ยง และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.00 น. นำท่านลงเรือเพื่อ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ, ปลาผีเสื้อ, และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเองจากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบข้าวกล่องบนเรือ
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท“ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือเกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน”
17.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
10.00 น. นำท่าน Check In ออกจากรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
10.40 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
- รับจัดตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าดำน้ำดูปะการังและอุปกรณ์
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นจำนวนข้อความทั้งหมด 1 ข้อความ

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น
VS โปรแกรมที่ 2: โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (3 วัน 2 คืน) จากกรุงเทพมารับจุดที่จะกำหนดได้ไหม มีผู้ที่จะไปประมาณ 14 คนๆละเท่าไร
E-mail vs_inter@hotmail.com โทร 081-4306145 คุณศักดา จะไปช่วงวันที่ 15-17 เมษา 59
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 1 28/03/2559 เวลา 12:54:59 118.174.70.24

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา