ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14383835

แพ็คเกจทัวร์,โปรแกรมทัวร์,รายาบุรีรีสอร์ท,raya buri resort,กาญจนบุรี,ศรีสวัสดิ์,เขื่อนศรีนครินทร์,น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ รายาบุรีรีสอร์ท - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) / เดินทางจากกรุงเทพฯ

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถบัส / รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าห้องพักพร้อมพักผ่อน
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี ***
14.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี ***
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxxบาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
- อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัส / รถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์
7. ค่าเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ รายาบุรีรีสอร์ท - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) / เดินทางจากกรุงเทพฯ

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
12.30 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่าน ลงเรือหางยาว เพื่อเที่ยวชม น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี
16.00 น. จบกิจกรรมเที่ยวน้ำตก และเดินทางกลับรีสอร์ท
17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าห้องพักพร้อมพักผ่อน
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
18.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ ฟรี / เฉพาะที่ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท***
10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1, ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Hillside / ติดริมน้ำบนฝั่ง)
2. ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Island / แพบนผิวน้ำ)
3, ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Island Suite / แพบนผิวน้ำแบบ VIP)

- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
- อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ รายาบุรีรีสอร์ท - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน) / เดินทางจากกรุงเทพฯ

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถบัส / รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าห้องพักพร้อมพักผ่อน
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี ***
14.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Walk Rally จะมีให้ประมาณ 3 ฐาน)
10.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Walk Rally ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน;
11.00 น. จบกิจกรรม Walk Rally พร้อมสรุปข้อคิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. พักพ่อนตามอัธาศัยภายในรีสอร์ท
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี ***
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxxบาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
- อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัส / รถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์
7. ค่าเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ "รายาบุรีรีสอร์ท" (2 วัน 1 คืน) / เดินทางเอง

วันแรก
11.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
16.30 น. ล่องแพ ชมวิถีชีวิตชาวเรือ,ชาวแพ พร้อมชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ยามเย็นพร้อมรับบริการ Soft drink ฟรี ท่านละ 1 drink
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ากับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังข้างล่าง
ประเภทที่พัก(ปรับอากาศ) / ราคาปกติ / ราคาเทศกาล
-Raya River View / 2,400 / 2,700
-Raya Island Suite / 2,400 / 2,700
-Raya Island / 1,950 / 2,250
-Raya Lake View / 1,950 / 2,250
-Raya Hillside / 1,650 / 1,950

*** ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 3 มื้อ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ "รายาบุรีรีสอร์ท" (3 วัน 2 คืน) / เดินทางเอง

วันแรก
11.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
17.15 น. ล่องแพ ชมวิถีชีวิตชาวเรือ,ชาวแพ พร้อมชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ยามเย็นพร้อมรับบริการ Soft drink ฟรี ท่านละ 1 drink
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ากับแสงแรกแห่งวัน
ใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
08.00 น. ออกเดินทางไปน้าตกห้วยแม่ขมิ้น
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง)
14.00 น. เดินทางกลับถึง รายาบุรีรีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
06.00 น. หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ากับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังข้างล่าง
ประเภทที่พัก(ปรับอากาศ) / ราคาปกติ / ราคาเทศกาล
-Raya River View / 4,800 / 5,300
-Raya Island Suite / 4,800 / 5,300
-Raya Island / 3,900 / 4,400
-Raya Lake View / 3,900 / 4,400
-Raya Hillside / 3,300 / 3,800

*** ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา