ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13552514

นครวัด นครธม กัมพูชารวมทุกอย่าง 4,200 บาท , เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ปกติ 1900 บาท พิเศษ 1,490 บาท , เกาะกูด , ทะเลระยอง , หมู่เกาะอ่างทอง 800 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

นครวัด - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบายอน - วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร - ศาลคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก-พระองค์จอม - โรงเกลือ - เสียมเรียบ - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแค็ง – ระบำอัปสรา

กำหมดเดินทาง ตามที่คุณต้องการ
วันแรก กรุงเทพ -โรงเกลือ - เสียมเรียบ - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบแเค็ง – ระบำอัปสรา
02.30 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมายพร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย ข้างโรงเรียนหอวัง
03.00 น. ออกเดินทางพร้อมกัน ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 30 นั่ง
06.30น. ทำภารกิจส่วนตัว อาหารเช้าอิสระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางของท่านและอำนวยความสะดวกในเรื่องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา และประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง
11.30 น. ถึงเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมือง (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ในเมืองเสียมเรียบ
13.30 น. หลังอาหารนำท่านเช็คอินโรงแรมเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. พร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง ณ ยุคนั้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนสาเหตุเนื่องจากการทำงานหนักและป่วยไม่มียารักษา ทุ่งสังหารวัดใหม่ยังคงเหลือร่องรอยจากการสังหารหมู่เช่น รูปถ่าย และหัวกะโหลก... หลังชมทุ่งสังหารและฟังประวัติเขมรแดงจากไกด์แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพระนครโดยแวะซื้อตั๋วชมปราสาท ณ ที่ขายตั๋ว นำพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนครบางตำราเรียกว่า(ภูเขากลาง).. พนมบาแค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถมองเห็นทั่วเมืองเพราะเป็นมุมสูงที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นสนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน บนเขาพนมบาแค็งมีปราสาทหลังหนึ่งมีอายุมากกว่าพันปีและเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยว
18.00 น. พร้อมที่จะรวมคณะขึ้นรถและกลับสู่เมืองเสียมเรียบ
18.30 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Tonle Mekong (Buffet) พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “ การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านกลับสู่ที่พักราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง: ตาพรหม - นครธม - นครวัด – โรงเกลือ - กรุงเทพ
7.30 น. หลังอาหารมื้อเช้าพร้อมกันที่ล็อบบี้เช็คเอาท์จากโรงแรมจัดกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถ พาท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม หนึ่งในไฮไลท์ของโปรแกรมเที่ยวครั้งนี้ ศาสนสถานอันสวยงามแห่งนี้สร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดา
09.30 น. หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยนั่งรถชมสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และปราสาทนางสิบสองซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณ พร้อมที่จะจอดรถให้ท่านลงตรงใจกลางของเมืองนครธมและนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมร บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มที่แตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม”นำท่านขึ้นสู่ชั้น3ถ่ายภาพจมูกชนกันกับพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ของปราสาทบายอนเช่นกัน
12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. พร้อมที่จะนำพาท่านสัมผัสกับความอลังการของมหาปราสาทนครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวง(นครธม)เพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลายสมัย ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของนครวัดคือตรงริมสระน้ำเป็นเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำและปรางค์ 5 ยอด นอกจากนั้นยังมีภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น ขึ้นชั้น 3 เป็นชั้นสูงที่สุดของนครวัดเพื่อชมบรรยากาศและวิวอันสวยงามโดยรอบมหาปราสาทแห่งนี้..
15.30 น. หลังสัมผัสความอลังการของมหาปราสาทนครวัดแล้วนำคณะเดินทางกลับพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของนครวัด
16.00 น. เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ
21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทักใจ

พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,200.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,000.- บาท
** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000. บาท / ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม
ค่าห้องพักจำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 1000 บาท (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์เขมร และคนขับรถ วันล่ะ 50 บาทจ่าย 2 วัน


วสุพลการท่องเที่ยว vasupoltravel
12/760 ม.4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร 02 – 9577576 โทรสาร 02-5770967 มือถือ 081-9850870
***** ทะเลตราด เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ปกติ 1900 บาท พิเศษเพียง 1,490 บาท
อัตรานี้รวม
1. ที่พัก 2 คืนรีสอร์ททรายขาว อยู่หาดทรายขาว ห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
2. อาหาร 4 มื้อ
3. พาเที่ยวดำน้ำดูปะการังและปลาสวยงามพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 4 เกาะ 1 วัน
4. อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้ บนเรือ
5. รถรับ – ส่งระหว่างที่พักบนเกาะช้างถึงท่าเรือ(บางเบ้า)วันไปเที่ยว
วันแรก
12.00 น. ถึงทรายขาวอินน์ที่ พักเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเล่นน้ำชายหาด
18.00 น. รับประทานอาหาร(อิสระ)พักผ่อนกับบรรยายกาศชายทะเลในวันที่แสนสบายของท่าน
วันที่สอง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์กับอากาศบริสุทธิ์ชายทะเลในวันพักผ่อน(รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 )
08.00 น. เตรียมตัวเดินทางเที่ยวดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงาม (ควรเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าแตะ)
09.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะโล้น เกาะยักษ์ ให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามนานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 )บุฟเฟ่ ผลไม้ น้ำดื่ม กาแฟ
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะทองหลาง เกาะหวาย ดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามต่อ
15.00 น. บริการอาหารว่าง (3 )
17.00 น. กลับถึงท่าเรือด้วยความสุขในวันพักผ่อนของท่าน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(อิสระ)
วันที่สาม
อรุณสวัสดิ์กับอากาศบริสุทธิ์(รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 4 )จากนั้นพักผ่อนหรือจะเล่นน้ำชายหาดสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***** เกาะกูด ฟาร์อีสท์ รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน รวมทุกอย่างเพียง 4,790 บาท
อัตรานี้รวม
- เรือไป-กลับ
- ที่พักห้องแอร์
- อาหารทุกมื้อ
- พาเที่ยวดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงาม
- มีเรือคายักพายฟรี คาราโอเกะ
วันแรก
07.00 น. เรือออกเดินทางจากตราดท่าเรือแหลมศอก สู่เกาะกูด ถึงรีสอร์ท รับประทานอาหาร
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเลือกสนุกกับ พายเรือแคนนู, เล่นน้ำที่หาด
14.00 น. นำเที่ยวน้ำตก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ
วันที่สอง
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. นำเที่ยว ดำน้ำ ออกเรือไปเกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะรัง แหล่งชมปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตราด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. จากนั้นเลือกสนุกกับกิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือแคนู เล่นน้ำที่ชายหาด ตกปลา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และสนุกกับการร้องคาราโอเกะ
วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเตรียมเก็บสัมภาระออกจากรีสอร์ท
09.30 น. เดินทางกลับฝั่งตราด***** เที่ยวเกาะ ดำน้ำและเล่นเรือกล้วยหอมทะเลระยอง 590 บาท
กำหนดการ ตามที่นัดเรือเร็วออกเดินทางพร้อมเล่นเรือกล้วยหอมถึง เกาะกุฎี เกาะขาม ดำน้ำชมปะการัง หอยมือเสือและปลาสวยงามนานาชนิดสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เกาะขาม พักผ่อนเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ
อัตรานี้รวม
- ค่าเรือเร็ว
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
***** เรือเช่าตกปลา ไดหมึก ดำน้ำ , เที่ยวเกาะทะเล มีทั้งเรือใหญ่ เรือเร็วให้เลือกตามต้องการ ราคากันเอง นำโดยไต๋ฝีมือดีและชำนาญพื้นที่***** โปรแกรมทัวร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
07.30 : รับจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30 : เรือสำราญออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง , บริการอาหารเช้าบนเรือ
10.00 : ถึงเขตอุทยาน ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะ ประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด
12.30 : รับประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet บนเรือ
13.30: ชมทะเลสาบน้ำเค็มสีเขียวมรกต หรือ “ทะเลใน” ณ เกาะแม่เกาะ จากนั้น เราพาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพ
หมู่เกาะ บริวารต่าง ๆ ที่มีลักษณะความแตกต่างทางธรรมชาติ ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง
15.00 : ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย บริการอาหารว่างบนเรือ
16.30 : ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์รวม - ประกันอุบัติเหตุ
- ไกด์
- รถรับ-ส่ง
- อาหารเช้า (ขนมปัง+กาแฟ)
- อาหารเที่ยง (บุฟเฟ่)
- น้ำดื่ม , ผลไม้
- อุปกรณ์ดำน้ำ-
- ชูชีพ

ปกติราคาขาย 1200 บาท พิเศษเพียง 800 บาท เด็ก 600 บาท


***** โปรแกรมทัวร์ เกาะเต่า - เกาะนางยวน
07.30 : รับจากที่พักสู่ท่าเรือบางรัก
08.30 : ออกเดินทางสู่เกาะเต่าโดยเรือสปีดโบ๊ท
10.30 : เดินทางถึงเกาะเต่า เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำ ท่ามกลางปะการังแข็งแปลกตา และฝูงปลาทะเลที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น
12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน
13.20: นำท่านสู่เกาะนางยวน เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำและธรรมชาติของเกาะนางยวน
15.00 : ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย บริการอาหารว่างบนเรือ
16.30 : ถึงท่าเรือบางรัก นำท่านส่งโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์รวม - ประกันอุบัติเหตุ
- ไกด์
- รถรับ-ส่ง
- อาหารเที่ยง
- น้ำดื่ม , ผลไม้
- อุปกรณ์ดำน้ำ-
- ชูชีพ

ปกติราคาขาย 2,200 บาท พิเศษเพียง 1,890 บาท เด็ก 1500 บาท

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา