ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13166505

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย คู่มือติวสอบนักวิชาการอาหารและยา

แนวข้อสอบตำแหน่งอื่นๆ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าดูได้ที่

http://www.topbooks.lnwshop.com

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา
1. อาหารที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์
ก. อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
ข. อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ค. อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธิใดๆโดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
ง. อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
ตอบ ก. อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง เว้นแต่การเจือปนเป็นการจำเป็นต่อกรรมวิธิผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
(3) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำ HACCP
ก. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของGMPและ HACCP
ข. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ค. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค
ง. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ตอบ ง. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
วัตถุประสงค์ของการจัดทำHACCP
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ (2540 : 120) สรุปวัตถุประสงค์ของการทำ HACCP ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของGMP และ HACCP และสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาสถานที่ผลิตและการผลิตอาหารของตนเอง
2. ผู้ผลิตสามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตและมีแนวทางที่จะดูแลตนเองได้มากขึ้น
3. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค นั่นคือผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน
4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ผู้ผลิตสามารถส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
มากขึ้น และโรงงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสากลได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
ระดับคุณภาพอาหาร
การสอบสัมภาษณ์

*************************************

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399- ได้รับภายใน 24 ชม.

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
wchaiyakun@gmail.com หรือ 086-3185941 / 090-9278699

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน เวลาที่โอนเงิน และอีเมล์ของท่านที่ใช้ในการรับไฟล์แนวข้อสอบ

-------------------------*ขอให้สอบได้นะคะ*-----------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา