ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13101331

คู่มือเตรียมสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน คุรุสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_946996_th_5117847

ผู้แต่ง: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ
มาตรฐานที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ภาษาไทยสำหรับครู
การใช้ประโยค
แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ภาษาอังกฤษสำหรับครู
เฉลยคำตอบ ภาษาอังกฤษสำหรับครู
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
มาตรฐานที่ 2
คาวมรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ทฤษฏีความหมายของการเรียนรู้
รูปแบบกระบวนการเกิดการเรียนรู้
ปัจจัยเทคนิคส่งเสริมการเรียนรู้
แนวข้อสอบ-ข้อสอบการจัดการเรียนรู้
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู
จุดมุ่งหมายของการศึกษาในจิตวิทยาการศึกษา
แนวคิดพื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการศึกษา
หลักพัฒนาการมนุษย์
ความหมายของการแนะแนว
แนวข้อสอบ-ข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอบเขตของการวัดผล
การกำหนดวิธีวัดและประเมินผล
หลักการและเทคนิคการประเมินผลการศึกษา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานที่ 6
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในห้องเรียน
ความหมาย ความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
หลักการจัดชั้นเรียน
รูปแบบการจัดชั้นเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของครูในการรับตรวจสอบและประเมินจากภายนอก
แนวข้อสอบ-ข้อสอบการบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7
ความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยทางการศึกษา
วิธีการและแสวงหาความรู้
ความหมาย รูปแบบของการวิจัย
การจัดประเภทการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยการศึกษา
แนวข้อสอบ-ข้อสอบการวิจัยการศึกษา
มาตรฐานที่ 8
ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสารสนเทศ
ความหมายเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
แนวข้อสอบ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9
ความเป็นครู
ความหมายความสำคัญของวิชาชีพครู
กฏหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความเป็นครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความเป็นครู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_946996_th_5117847

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา