ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12995756

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ปลูกป่าชายเลน,สมุทรสงคราม,ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ,ร่วมปลูกป่าขายเลน,ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน,ถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง,กระเตงกลางทะเล,ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรมและหอยแมลงภู่

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ปลูกป่าชายเลน - สมุทรสงคราม - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ (1 วัน)

วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สมุทรสงคราม โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางมา “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ”
10.30 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน
11.00 น. เดินทางออกจากศูนย์ฯ โดยการล่องเรือเพื่อ ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวบ้าน ขมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล บนกระเตงกลางทะเล
14.30 น. นำท่าน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรมและหอยแมลงภู่ แถกเรือบนเลนและ ร่วมปลูกป่าขายเลน
15.30 น. เล่นสกีกระดานเลน
16.00 น. เดินทางเข้าสู้ฝั่ง
17.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ปลูกป่าชายเลน - สมุทรสงคราม - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สมุทรสงคราม โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางมา “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ”
10.30 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน
11.00 น. เดินทางออกจากศูนย์ฯ โดยการล่องเรือเพื่อ ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวบ้าน ขมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล บนกระเตงกลางทะเล
14.30 น. นำท่าน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรมและหอยแมลงภู่ แถกเรือบนเลนและ ร่วมปลูกป่าขายเลน
15.30 น. เล่นสกีกระดานเลน
16.00 น. เดินทางเข้าสู้ฝั่ง
17.00 น. เดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และคลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย แมลงชนิดนี้
20.30 น. เดินทางกลับรีสอร์ท และราตรีสวัสดิ์

นที่สาม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. เชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
10.00 น. นำท่าน ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯถวาย มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสต์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศ ฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสี ที่สวยงามจาก ประเทศฝรั่งเศส เป็นกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศ
14.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


----------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ปลูกป่าชายเลน - สมุทรสงคราม - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สมุทรสงคราม โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางมา “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ”
10.30 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน
11.00 น. เดินทางออกจากศูนย์ฯ โดยการล่องเรือเพื่อ ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวบ้าน ขมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล บนกระเตงกลางทะเล
14.30 น. นำท่าน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรมและหอยแมลงภู่ แถกเรือบนเลนและ ร่วมปลูกป่าขายเลน
15.30 น. เล่นสกีกระดานเลน
16.00 น. เดินทางเข้าสู้ฝั่ง
17.00 น. เดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และคลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย แมลงชนิดนี้
20.30 น. เดินทางกลับรีสอร์ท และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. เชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.00 น. เชิญท่าน ทำบุญและทำกิจกรรม Work Shop ภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เชิญท่านร่วมรับฟัง ทำกิจกรรมสัมมนา ภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย
17.00 น. จบกิจกรรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะและ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตราสวัสดิ์

วันที่สาม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 น. เชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
10.00 น. นำท่าน ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯถวาย มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสต์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศ ฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสี ที่สวยงามจาก ประเทศฝรั่งเศส เป็นกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศ
14.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าห้องสัมมนา และ Coffee break

----------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุเพื่อใช้ในการทำประกัน

----------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004, 081-1049208

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

----------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา