ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12629861

รับจัดสัมมนา พาเที่ยว ตามที่ท่านต้องการ , ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน , เชียงใหม่และดอยอ่างขาง 700 บาท , ปาย ปางอุ๋ง ดอยกอวมู กระเหรี่ยงคอยาว แม่ฮ่องสอน

แสดงภาพทั้งหมด

ที่พักปายวิวสวยๆราคา 600 บาท หรือตามที่ท่านต้องการ
ในเมืองเชียงใหม่และดอยอ่างขาง 700 บาท


***** ปายเมืองในฝัน ห้วยน้ำดัง ถ้ำน้ำลอด พระธาตุดอยกองมู วัดจองกลาง – จองคำ กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย แม่ฮ่องสอน
วันแรก
18.00 น.ออกเดินทางตามจุดนัดหมายของคณะท่านบริการอาหารว่าง ( 1 )
วันที่สอง
06.00 น. อุทยานห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่งดงามที่ดอยกิ่วลม
08.00น. อ.ปาย รับประทานอาหารเช้า ( 2 ) หลังอาหารเดินทางสู่กองแลนชมแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องผาคล้ายแพะเมือง ผี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่โป่งน้ำร้อนท่าปาย จะอาบน้ำแร่ผ่อนคลายตัวหรือสนใจต้มไข่ตามสะดวก
ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างข้ามแม่น้ำปาย
12.00 น. อาหารกลางวัน ( 3 ) จากนั้นเที่ยวชม ศูนย์วัฒนธรมจีนยูนนาน ชิมชาถ่ายรูปกับบ้านดิน สวนดอกไม้ และชาวเขา
14.00น. เดินทางสู่วัดน้ำฮู ประดิษฐานพระอุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์(พระพุทธรูปสิงห์สาม ศิลปะล้านนา) เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น. เข้าที่พักบ้านสวนวิวปาย
17.00น. ขึ้นเขานมัสการพระธาตุแม่เย็น ชมวิวเมืองปายจากมุมสูง
18.00 น. อาหารค่ำที่ถนนคนเดินหลังอาหารพักผ่อนหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ( 4 )หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอปางมะผ้าชมถ้ำน้ำลอด ที่เกิดจากน้ำลางไหลผ่านลอดภูเขาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตามาก มาย
11.00 น.ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – ผาเสื่อ ชมฝูงปลามุงหรือปลาคัง(ปลาเกล็ดขนาดใหญ่คล้ายปลาคาร์พมากมาย)อาศัยอยู่ในถ้ำ ใต้เขา
12.00 น.อาหารกลางวัน(5)
13.00 น. น. ถึงแม่ฮ่องสอนเดินทางสู่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว (UNSEEN)บ้านห้วยเสือเฒ่าสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเข้าที่พัก
15.00 น. เข้าที่พักอิงดอยรีสอร์ท
16.00 น. ขึ้นเขายอดดอยกองมู นมัสการพระธาตุดอยกองมูชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนยามเย็นจากมุมสูงลงจากเขาเข้า หนองจองคำแหล่งน้ำธรรมชาติใจกลางเมือง วัดจองกลาง – จองคำวัดเก่าแก่ศิลปะไทยใหญ่หลังคารูปปราสาทแปลกตาสวยงามมาก ชมพิพิธภัณฑ์
18.00 น. อาหารค่ำ ( 6 )หลังอาหารพาซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองเป็นของฝากที่ถนนคนเดินหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)พักผ่อนหตามอัธยาศัย
วันที่สี่
05.00 น.เดินทางสู่ปางอุ๋งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยชมหมอกยามเช้าที่แอ่งน้ำกว้าง ใหญ่ที่ลายล้อมด้วยทิวสนรอบผืนน้ำในอ้อมกอดของขุนเขาเขียวขจีงดงามจับตา
07.00น. เดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย(บ้านแม่ออ)รับประทานอาหาร ( 7 ) จากนั้นชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ชิมชาเลิศรสตำรับจีนยูนานซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อน ถึงชายแดนไทย – พม่าสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
12.00น.อาหารกลางวันอิสระหลังอาหาร เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
22.00 น.เดินทางถึงที่หมายด้วยความสุขกลับวันพักผ่อนของท่าน
ค่าบริการท่านละ 4,790 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าไกด์นำทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- อาหารว่าง น้ำดื่ม
- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


***** ปายเมืองในฝัน-ห้วยน้ำดัง- กองแลน -โป่งน้ำร้อนท่าปาย -วัดน้ำฮู- พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านรัก-อ่างขางดอยแสนสวยในเมืองหนาว-หมู่บ้านนอแล -พระธาตุลำปางหลวง
วันแรก
19.00 น.ออกเดินทางตามจุดนัดหมายของคณะท่านบริการอาหารว่าง ( 1 )
วันที่สอง
06.00 น. อุทยานห้วยน้ำดัง ชมวิวสวยงามของภูเขาสลับซับซ้อนทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยกิ่วลม
08.0 0น. อ.ปาย รับประทานอาหารเช้า ( 2 )หลังอาหารเที่ยว กองแลน ชมแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องผาคล้ายแพะเมืองผี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ โป่งน้ำร้อนท่าปาย จะอาบน้ำแร่ผ่อนคลายตัวหรือสนใจต้มไข่ตามสะดวกจากนั้นเดินทางเขาตัวเมืองจะ เช่าจักรยานเที่ยวรอบเมือง
12.00น. อาหารกลางวัน ( 3 )หลังอาหารเที่ยว วัดน้ำฮู ประดิษฐานพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์(พระพุทธรูปสิงห์สาม ศิลปะล้านนา) หมู่บ้านรักไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีนยูนานจากนั้นขึ้นเขานมัสการพระธาตุแม่ เย็น ชมวิวเมืองปายจากมุมสูง
18.00น.อาหารค่ำที่ถนนคนเดินหลังอาหารพักผ่อนหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)ตามอัธยาศัย พักบ้านสวนวิวปาย
วันที่สาม
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าหลังอาหาร( 4 )ออกเดินทางสู่ดอยอ่างขาง
12.00 น. อาหารกลางวันอิสระ ถึง ดอยอ่างขางเข้าชมสถานนีเกษตรหลวงอ่างขาง เที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด สวนผักและผลไม้เมืองหนาว สวนแปดสิบ สวนคำดอย สวนหอม สวนสมเด็จ กุหลาบอังกฤษ เรือนดอกไม้ โรงเรือนทดสอบพันธุ์กุหลาบตัดดอก สวนบอนไซ แปลงไม้ผลเมืองหนาว จุดชิมชา โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก หมู่บ้านนอแล หมู่บ้านชายแดนชมวิวฝั่งไทยและพม่า
17.00 น.เข้าที่พักบ้านหลวงรีสอร์ทและทำธุระส่วนตัว
18.00 น. อาหารค่ำ ( 5 )หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะนอนนับดาวกับวันพักผ่อน
วันที่สี่
05.30 น.ชมพระอาทิตย์ขึ้นในบรรยากาศหนาวที่มีน้ำค้างแข็งให้เห็น
07.00 น. อาหารเช้า ( 6 )หลังอาหารเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
13.00 น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
22.00 น.เดินทางถึงที่หมายด้วยความสุขกลับวันพักผ่อนของท่าน
ค่าบริการท่านละ 4,590 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- อาหารว่าง น้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์นำทาง

วสุพลการท่องเที่ยว VASUPOL TRAVEL
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 12/00699
12/760 หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
โทร 02 – 9577576 โทรสาร 02-577-0967 มือถือ 089 - 7740-244
E mail : vasupoltravel@hotmail.co.th
ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา